MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Semantika njemačkog jezika

Šifra: 188230
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s osnovama semantike kao lingvističke discipline; usvajanje nužnih kompetencija za samostalno analiziranje značenja u jeziku na razini riječi, sintagmi i rečenica; razumijevanje složenosti značenjskih odnosa te upoznavanje različitih tradicionalnih i suvremenih teorijskih okvira.
1. Semantika kao lingvistička disciplina 2. Tradicionalna semantika 3. Strukturalna semantika 4. Prototipna semantika 5. Konceptualne, referencijalne, kontekstualne definicije značenja 6. Denotativno i konotativno značenje 7. Metode semantičke analize 8. Transfer značenja 9. Tradicionalni i suvremeni pristupi metafori i metonimiji 10. Paradigmatski i sintagmatski odnosi značenja riječi 11. Uvod u kognitivnu semantiku 12. Semantika i pragmatika 13. Hiperonimija i hiponimija
Ishodi učenja:
 1. Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
  definirati osnovne semantičke pojmove
 2. opisati glavne značajke temeljnjih pravaca u razvoju semantike;
 3. kritički analizirati semantičke odnose na razini riječi i rečenice;
 4. iznositi vlastite zaključke o istraživanjima značenja u jeziku.
Literatura:
 1. Semantik. Eine Einführung, , Löbner, S., de Gryter, Berlin., 2003.
 2. Semantik: ein Arbeitsbuch, , Schwarz, M., Chur, J., Günter Narr, Tübingen, 2007.
 3. Lexical Semantics (odabrana poglavlja), , Cruse, D. A., Cambridge, 1986.
Preporučena literatura:
 1. Semantics, Culture and Cognition. Universal Concepts in Culture-Specific Configurations, , Wierzbicka, A., Oxford, 1992.
 2. Semantics, , Lyons, J., Cambridge., 1977.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: