MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u filozofiju multikulturalizma

Šifra: 160503
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje s temeljnim teorijskim i idejnim konceptima multikulturalizma da bi se na taj način potaknula kritička rasprava o pitanjima kulturnog, nacionalnog, vjerskog, etničkog itd. identiteta. U tom kontekstu cilj je započeti raspravu o odnosu temeljnih ljudskih prava, građanskih i manjinskih prava.
Uvodno predavanje
2. Ideja multikulturalizma
3. Političke ideje: slobode, jednakost, pravednost, tolerancija
4. Pluralizam/univerzalizam kulture, rase, identiteta.
5. Individualna prava i kolektivna prava
6. Ideja afirmativne akcije i političke korektnosti
7. Multikulturalizam i ideja građanstva/ideja kozmopolitizma
8. Multikulturalizam i komunitarizam
9. Multikulturalizam i liberalizam
10. Multikulturalizam i interkulturalizam

10 sati seminara u dogovoru sa studentima.
1. Charles Taylor i politika priznavanja (2 seminara)
2. Iris Marion Young i politika razlike (2 seminara)
3. Liberalni multikulturalizam Will Kymlicka (2 seminara)
4. Dijaloška ili integralna teorija multikulturalizma Bhikhu Parekh (2 seminara)
5. Politički liberalizam John Rawls (2 seminara)
Literatura:
Termini konzultacija: