MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u lingvistiku

Šifra: 215950
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- Upoznavanje s osnovnim lingvističkim pojmovima i terminima pojedinih lingvističkih disciplina;
- upoznavanje s pojedinim lingvističkim disciplinama, kao i autorima (školama) koji su dali značajan doprinos razvoju lingvistike kao znanosti;
- snalaženje u aktualnoj lingvističkoj literaturi.
Ishodi učenja:
  1. Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
    - objasniti programe najvažnijih škola i pravaca u lingvistici
  2. prikazati i evaluirati suvremene teorijske pristupe;
  3. - objasniti osnovne pojmove i termine pojedinih lingvističkih disciplina;
  4. - međusobno usporediti različite teorije i pristupe.
Literatura:
  1. Germanistische Linguistik, , Busch, A., i Stenschke, O., Günter Narr Verlag, Tübingen, 2001.
  2. Germanistische Sprachwissenschaft, , Ernst, P., UTB Basics, 2004.
  3. Uvod u lingvistiku, , Glovacki-Bernardi, Z. i sur., Školska knjiga, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura:
  1. Grundkurs Sprachwissenschaft: Eine Einführung in die Sprachwissenschaft für Lehramtsstudiengänge, , Volmert, J., Fink Wilhelm, 2005.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: