MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju

Šifra: 180360
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: Iskra Tomić Kaselj - Vježbe u praktikumu

Iskra Tomić Kaselj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnom problematikom kvalitativnih istraživanja
(akcijskih istraživanja) i načinima njihove provedbe u ustanovama ranog i
predškolskog odgoja. Razumijevanje svrhe akcijskih istraživanja u kontekstu
podizanja kvalitete odgojne prakse i cjeloživotnog učenja odgojitelja i stručnih
suradnika, te osposobljavanje za uspješno provođenje istih.
Ishodi učenja:
 1. objasniti temeljne karakteristike akcijskih istraživanja
 2. razlikovati načine provedbe akcijskih istraživanja (neizravno i izravno uključivanje
  u akcijsko istraživanja)
 3. uočiti i postaviti problem akcijskog istraživanja
 4. planirati, provesti i vrjednovati akcijsko istraživanje
 5. izraditi instrumente za prikupljanje podataka
 6. prikupiti, srediti i prikazati podatke u istraživanju
 7. kritički vrjednovati dobivene rezultate i odgojno-obrazovni proces u cjelini
 8. napisati izvještaj o akcijskom istraživanju
Literatura:
 1. Življenje djece u vrtiću: novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima, , Miljak, A, Zagreb: SM naklada, 2009.
 2. Kurikulum ranog odgoja: istraživanje i konstrukcija, , Slunjski, E, Zagreb: Školska knjiga, 2011.
 3. Istraživanje kulture odgojnoobrazovne ustanove, (poglavlje 2), Vujičić, L, Zagreb: Mali profesor, 2011.
 4. Metodološki vodič za dječje vrtiće, , ERATO, Zagreb: Golden marketing, 2011.
Preporučena literatura:
 1. Mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih vrtića, , Petrović-Sočo, B, Zagreb: Mali profesor, 2009.
 2. Kvantitativni i/ili kvalitativni pristup istraživanju pedagoških fenomena, , Sekulić-Majurec, A, Napredak, 141 (3), 289-300, 2000.
 3. Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću organizaciji koja uči, , Slunjski, E, Zagreb: Mali profesor, 2006.
 4. Odgajatelj kao refleksivni praktičar, , Šagud, M, Petrinja: Visoka učiteljska škola, 2006.
2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: