MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju

Šifra: 180360
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: Iskra Tomić Kaselj - Vježbe u praktikumu

Iskra Tomić Kaselj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnom problematikom kvalitativnih istraživanja
(akcijskih istraživanja) i načinima njihove provedbe u ustanovama ranog i
predškolskog odgoja. Razumijevanje svrhe akcijskih istraživanja u kontekstu
podizanja kvalitete odgojne prakse i cjeloživotnog učenja odgojitelja i stručnih
suradnika, te osposobljavanje za uspješno provođenje istih.
Literatura:
  1. Miljak, A: Življenje djece u vrtiću: novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima
  2. Slunjski, E: Kurikulum ranog odgoja: istraživanje i konstrukcija
  3. (poglavlje 2)
  4. ERATO: Metodološki vodič za dječje vrtiće
Preporučena literatura:
  1. Petrović-Sočo, B: Mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih vrtića
  2. Sekulić-Majurec, A: Kvantitativni i/ili kvalitativni pristup istraživanju pedagoških fenomena
  3. Slunjski, E: Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću organizaciji koja uči
  4. Šagud, M: Odgajatelj kao refleksivni praktičar
2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: