MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

INTERKULTURALIZAM U RANOM UČENJU ENGLESKOG KAO STRANOG JEZIKA

INTERKULTURALIZAM U RANOM UČENJU ENGLESKOG KAO STRANOG JEZIKA

Šifra: 242273
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gloria Vickov
Izvođači: dr. sc. Eva Jakupčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
7. semestar
MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika (7. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: