MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

KINEZIOLOŠKA METODIKA III

Šifra: 68133
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović
Izvođači: dr. sc. Bojan Babin - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nakon seminara i metodičkih vježbi studenti će:
- biti osposobljeni za samostalno organiziranje i izvođenje sata tjelesne i zdravstvene kulture;
- steći interese za stvaralačku djelatnost u području tjelesnog i zdravstvenog područja;
- moći primijeniti stečena znanja izvođenjem javnih i individualnih aktivnosti;

Sadržaj predmeta:
- Uzorna predavanja mentorica i analiza
- Izrada globalnog, operativnog i izvedbenog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture.
- Pripremanje, izvođenje i analiziranje javnih predavanja studenata.

Tjedna realizacija nastave:
Program predmeta realizira se s fondom od 45 sati (0+1+2). Nastava se realizira kroz 1 sat seminara na fakultetu i 2 sata metodičkih vježbi u vježbaonicama (javna i individualna predavanja studenata).


Način provjere znanja i polaganja ispita:
Praćenje aktivnosti studenta tijekom izrade i prezentacije seminarskog rada, uključenosti u raspravu o seminarskom radu, pripremanja i realizacije javnog predavanja, te rasprave tijekom analize javnih predavanja studenata.
Ocjena kolegija donosi se na osnovi ocjene seminara, ocjene javnih predavanja te ukupne aktivnosti studenata.
Ishodi učenja:
  1. Samostalno pripremiti i izvršiti obradu podataka dobivenih inicijalnim, tranzitivnim i finalnim provjeravanjem osobina i sposobnosti predviđenih za praćenje i vrednovanje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi
  2. Analizirati i vrednovati vlastiti i tuđi rad
  3. Osmisliti želju i potrebu za permanentnim obrazovanjem i usavršavanjem u tjelesnom i zdravstvenom području
  4. Usporediti samostalan i timski rad te stvaralačko i kritičko razmišljanje
Literatura:
  1. Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, , Findak, V., Školske novine, Zagreb, 1997.
  2. Sat tjelesne i zdravstvene kulture u primarnoj edukaciji, , Findak, V., Prskalo, I., Babin, J., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
  3. Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi, , Pejčić, A., Trajkovski, B., Učiteljski fakultet u Rijeci, 2018.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : KINEZIOLOŠKA METODIKA II
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: