MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Leksikologija i leksikografija njemačkog jezika

Šifra: 188240
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s leksikologijom i leksikografijom te njihov odnos prema drugim srodnim lingvističkim disciplinama;definiranje osnovnih terminoloških određenja i područja istraživanja;pravilna upotreba jednojezičnih, dvojezičnih, elektronskih i online rječnika;prepoznavanje leksičkih promjena u jeziku;kategoriziranje jezičnih pojmova i jezičnih koncepata na svim lingvističkim razinama;povezivanje jezičnih procesa s društvenim zbivanjima.
Ishodi učenja:
 1. Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:

  -objasniti leksikološko i leksikografsko nazivlje;
  -kategorizirati leksikološke i leksikografske pojmove;
  -analizirati različite suvremene tekstove što pridonosi kvalitetnijem izražavanju na njemačkom jeziku;
 2. -analizirati leksik njemačkoga jezika;
 3. -povezati leksičke procese u njemačkom jeziku u odnosu na društvena zbivanja;
 4. -samostalno pronalaziti informacije i služiti se literaturom.
Literatura:
 1. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, , Schippan, T. ., Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2002.
 2. Lexikologie und Lexikographie, Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher, , Schlaefer, M. (2008), Erich Schmidt Verlag, Göttingen, 2008.
Preporučena literatura:
 1. Lexikographie und Wörterbuchbenutzung, , Englberg, S., Lemnitzer L., Stauffenburg Einführungen., 2009.
 2. Lexikografie: Eine Einführung., , Herbst, T., Klotz, M., Ferdinand Schöningh., 2003.
 3. Handbuch der Lexikologie, , Schwarze, C., Wunderlich, D. (ur.)., Athenaum Verlag, 1985.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: