MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MATEMATIKA I

Šifra: 68020
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Nives Baranović
Izvođači: v. pred. dr. sc. Nives Baranović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Ujednačiti i nadograditi predznanja studenata o strukturi matematike, brojevima i funkcijama te razvijati strategije rješavanja matematičkih problema i problema koji se svode na matematički model. Dodatno razvijati matematičku pismenost kroz uporabu matematičkog jezika u govoru i pismu kao i sposobnost matematičkog mišljenja. Razvijanjem pozitivnog odnosa prema učenju i poučavanju, odgovornosti za svoj uspjeh i napredak te svijesti o svojim matematičkim sposobnostima, uz primjenu prethodno opisanih kompetencija, od studenta se očekuje da izgrade čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Sadržaj predmeta:
Uvodno: upoznavanje sa ciljevima i ishodima učenja, planom i programom rada, načinima vrednovanja i kriterijom ocjenjivanja.
1. Osnovni i izvedeni matematički pojmovi (2)
2. Aksiomi i teoremi (2)
3. Dokazi: direktni, indirektni, vizualni (2)
4. Osnove matematičke logike (2)
5. Osnovno o skupovima (2)
6. Osnovno o funkcijama (2)
7. Od skupa N do skupa R. Osnovne računske operacije i njihova svojstva (2)
8. Dijeljenje u skupu N0. (2)
9. Svojstva skupova, N, Z, Q, I i R (prebrojivost, gustoća, brojevni pravac) (2)
10. Realne funkcije realnog argumenta (4)
11. Jednadžbe i nejednadžbe (4)
12. Modeliranje (4)
Ishodi učenja:
 1. Nakon uspješnog savladavanja sadržaja kolegija, od studenta se očekuje da
  argumentirano i učinkovito komuniciraju matematička znanja i ideje pri definiranju i opisivanju matematičkih pojmova.
 2. Od studenta se očekuje da argumentirano i učinkovito komuniciraju matematička znanja i ideje pri iskazivanju i dokazivanju matematičkih tvrdnji.
 3. Od studenta se očekuje da argumentirano i učinkovito komuniciraju matematička znanja i ideje pri uspostavljanju veza govornog jezika i simboličkog zapisa.
 4. Od studenta se očekuje da argumentirano i učinkovito komuniciraju matematička znanja i ideje pri rješavanju matematičkih zadataka i problema koji se svode na odgovarajući matematički zadatak.
Literatura:
 1. Matematika 1, , Baranović, N, Nastavni materijal dostupan na: https://inet1.ffst.hr/predmet/mat1, 2019.
 2. Mathematics for Elementary Teachers: a Contempporary Approach, , Musser, G.L, Burger, W.F., Peterson, B.E, John Wiley & Sons, Inc, USA, 2006.
Preporučena literatura:
 1. Elementarna matematika I, , Pavković, B., Veljan, D, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 2. Matematika i zdrav razum, , Pauše, Ž., Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 3. Čudesna matematika: pogled iznutra i izvana, , Devide, V, HMD, Zagreb, 2010.
 4. Tako poučavamo matematiku, , Pelle, B, Školske novine i HMD, Zagreb, 2004.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • v. pred. dr. sc. Nives Baranović:

  Prema dogovoru na e-mail: nives@ffst.hr

  Lokacija: