MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MATEMATIKA 3

Šifra: 185062
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Nives Baranović
Izvođači: v. pred. dr. sc. Nives Baranović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Ujednačiti i nadograditi predznanja studenata o geometrijskim pojmovima u prostoru. Unaprijediti sposobnost matematičkog mišljenja studenata (procesom poimanja i zaključivanja), vještine rješavanja različitih vrsta matematičkih zadataka te argumentiranog i učinkovitog komuniciranja matematičkih znanja, ideja i rezultata vezanih za geometriju prostora. Razviti pozitivan odnos prema učenju i poučavanju sadržaja iz geometrije prostora,odgovornost za svoj uspjeh i napredak te svijest o svojim matematičkim sposobnostima. Izgraditi čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.


Sadržaj predmeta:
Uvodno: upoznavanje sa ciljevima i ishodima učenja, planom i programom rada, Rotacijska tijela (2)
13. Odnosi među oblim tijelima (2)
14. Izoperimetrijski problem u prostoru (4)načinima vrednovanja i kriterijom ocjenjivanja.
1. Prostorni zor (2)
2. Aksiomi Euklidske geometrije prostora (2)
3. Paralelnost i okomitost (2)
4. Kut pravca i ravnine. Kut dviju ravnina. (2)
5. Presjeci ravnine i geometrijksog tijela (2)
6. Platonova tijela (2)
7. Klasifikacija geometrijskih tijela. Cavalierijev princip (2)
8. Prizme (2)
9. Piramide (2)
10. Odnosi među uglatim tijelima (2)
11. Obla tijela (2)
Literatura:
  1. Baranović, N: Matematika 3
  2. Musser, G.L, Burger, W.F., Peterson, B.E: Mathematics for Elementary Teachers: a Contempporary Approach
Preporučena literatura:
  1. Simon, L., Arnstein, B., Gurkewitz, R: Modular Origami Polyhedra
  2. Sowder, J., Sowder, L., Nickerson, S: Reconceptualizing Mathematics for Elementary School Teacher
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : MATEMATIKA 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
  • v. pred. dr. sc. Nives Baranović:

    Prema dogovoru na e-mail: nives@ffst.hr

    Lokacija: