MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MATEMATIKA 2

Šifra: 175206
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Nives Baranović
Izvođači: v. pred. dr. sc. Nives Baranović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Ujednačiti i nadograditi predznanja studenata o geometrijskim pojmovima u ravnini. Unaprijediti sposobnost matematičkog mišljenja studenata (procesom poimanja i zaključivanja), vještine rješavanja različitih vrsta matematičkih zadataka te argumentiranog i učinkovitog komuniciranja matematičkih znanja, ideja i rezultata vezanih za geometriju ravnine. Razviti pozitivan odnos prema učenju i poučavanju sadržaja iz geometrije ravnine, odgovornost za svoj uspjeh i napredak te svijest o svojim matematičkim sposobnostima. Izgraditi čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Sadržaj predmeta:
Uvodno: upoznavanje sa ciljevima i ishodima učenja, planom i programom rada, načinima vrednovanja i kriterijom ocjenjivanja.
1. Osnovni geometrijski pojmovi i aksiomi (2)
2. Izvedeni geometrijski pojmovi i njihova svojstva (6)
3. Sukladnost (4)
4. Površina (4)
5. Izoperimetrijski problem u ravnini (4)
6. Sličnost (2)
7. Osnovne geometrijske konstrukcije (2)
8. Izometrije ravnine (4)
9. Popločavanje ravnine (2)
Literatura:
  1. Baranović, N: Matematika 2
  2. Musser, G.L, Burger, W.F., Peterson, B.E: Mathematics for Elementary Teachers: a Contempporary Approach
Preporučena literatura:
  1. Pelle, B: Tako poučavamo matematiku
  2. Pavković, B., Veljan, D: Elementarna matematika I
  3. Legendre, A. M: Elementi geometrije
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : MATEMATIKA I
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
  • v. pred. dr. sc. Nives Baranović:

    Prema dogovoru na e-mail: nives@ffst.hr

    Lokacija: