MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE ENGLESKOGA JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI

Šifra: 218101
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gloria Vickov
Izvođači: dr. sc. Eva Jakupčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata sa strategijama, metodama, postupcima i tehnikama u procesu nastave engleskoga kao stranoga jezika u ranoj školskoj dobi, s posebnim naglaskom na aktualni hrvatski edukacijski kontekst i ulogu hrvatskoga kao materinskoga jezika.

1. Određenje i ciljevi glotodidaktike, utjecaj drugih znanstvenih disciplina (4P)
2. Prikaz seminarskih tema, raspodjela zadataka i određenje načina realizacije
seminarskih prezentacija (2S)
3. Metode u učenju stranih jezika (2P)
4. Metode u učenju stranih jezika (2S)
5. Karakteristike i specifičnosti učenika rane školske dobi u učenju stranih jezika
(2P)
6. Karakteristike i specifičnosti učenika rane školske dobi u učenju stranih jezika
(2S)
7. Razredno okruženje, grupiranje učenika i razredna disciplina (2P)
8. Razredno okruženje, grupiranje učenika i razredna disciplina (2S)
9. Razvijanje vještine govorenja u ranoj školskoj dobi (2P)
10. Razvijanje vještine govorenja u ranoj školskoj dobi (2S)
11. Razvijanje vještine govorenja u ranoj školskoj dobi (2P)
12. Razvijanje vještine govorenja u ranoj školskoj dobi (2S)
13. Razvijanje vještine govorenja u ranoj školskoj dobi (2P)
14. Razvijanje vještine govorenja u ranoj školskoj dobi (2S)
15. Razvijanje vještine slušanja u ranoj školskoj dobi (2P)
16. Razvijanje vještine slušanja u ranoj školskoj dobi (2S)
17. Razvijanje vještine slušanja u ranoj školskoj dobi (2P)
18. Kolokvij I (2S)
19. Razvijanje vještine čitanja u ranoj školskoj dobi (2P)
20. Razvijanje vještine čitanja u ranoj školskoj dobi (2S)
21. Razvijanje vještine čitanja u ranoj školskoj dobi (2P)
22. Razvijanje vještine čitanja u ranoj školskoj dobi (2S)
23. Razvijanje vještine pisanja u ranoj školskoj dobi (2P)
24. Razvijanje vještine pisanja u ranoj školskoj dobi (2S)
25. Razvijanje vještine pisanja u ranoj školskoj dobi (2P)
26. Razvijanje vještine pisanja u ranoj školskoj dobi (2S)
27. Elementi plana nastavnog sata (2P)
28. Elementi plana nastavnog sata (2S)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog predmeta, student će moći:
  odrediti i definirati temeljne glotodidaktičke koncepte karakteristične za nastavu engleskoga kao stranoga jezika u ranoj školskoj dobi.
 2. navesti i objasniti različite metode, postupke i tehnike poučavanja mlađih učenika engleskomu kao stranomu jeziku
 3. izraditi plan nastavnog sata iz engleskog jezika
 4. objasniti i analizirati najčešće problematične situacije vezane za razrednu disciplinu i classroom management
 5. navesti i objasniti strategije poučavanja mlađih učenika engleskomu kao stranomu jeziku s obzirom na četiri jezične vještine, gramatiku, vokabular, polaznu kulturu i kulturu jezika-cilja, dječju književnost i didaktičke igre
 6. objasniti ulogu modernih medija kao nastavnih pomagala u nastavi
  engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
Literatura:
 1. Teaching English to Children, , Scott, W.A. & Ytreberg, L.H., New York: Longman Inc., 2003.
 2. Strani jezik u osnovnoj školi, , Vrhovac, Y. i suradnici (ur.), Zagreb: Naprijed, 1999.
 3. A Course in language teaching, (odabrana poglavlja), Penn, U., Cambridge: CUP, 1991.
Preporučena literatura:
 1. Teaching Children English, , Vale, D., Feunteun, A., Cambridge: CUP, 1995.
 2. English for Primary Teachers, , Slattery, M. & Willis, J., Oxford: Oxford University Press, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI
9. semestar
MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika (9. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: