MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA III

Šifra: 68129
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža
Izvođači: pred. Jadranka Buvinić - Metodičke vježbe
v. pred. Dijana Dvornik - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OPIS PREDMETA
CILJEVI
Prosuđivati, vrjednovati, planirati, pripremati i kvalitetno izvoditi nastavu početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti i medijske kulture primjenom suvremenih spoznaja metodike jezičnoga i književnog odgoja i obrazovanja.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I ULAZNE KOMPETENCIJE POTREBNE ZA PREDMET
Odslušan predmet Metodika nastave hrvatskoga jezika 2.
Poznavanje teorije i prakse nastave početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti i medijske kulture.

SADRŽAJ
1. Uvodni seminar. Dogovor o radu.
2. Igre u nastavi početnoga čitanja i pisanja.
3. Učenici s poteškoćama čitanja i pisanja.
4. Komunikacijsko-stvaralački pristup književnome tekstu.
5. Njegovanje zavičajnoga govora u nastavi Hrvatskoga jezika.
6. Njegovanje zavičajnoga govora u nastavi Hrvatskoga jezika.
7. Unutarpredmetne suodnosne veze.
8. Međupredmetne suodnosne veze.
9. Dramske metode u nastavi Hrvatskoga jezika.
10. Medijska kultura (dramski odgoj).
11. Medijska kultura (filmski odgoj).
12. Stvaralaštvo književnika po izboru u nastavi književnosti.
13. Hrvatski jezik u projektnoj nastavi.
14. Praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi Hrvatskoga jezika.
15. Osvrt na seminarske radove studenata.
VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
seminari, radionice, vježbe
STUDENTSKE OBVEZE
1. Redovito pohađati seminare (75%) i vježbe (90%).
2. Izraditi i predstaviti te se kritički osvrnuti na temu seminarskoga rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
3. Izraditi metodičku pripravu za nastavnu jedinicu i održati javni nastavni sat.
4. Aktivno sudjelovati na seminarima i vježbama.
5. Ponašati se u skladu s etičkim i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi.
6. Pravovremeno i kvalitetno izvršavati individualne i grupne zadatke.
Literatura:
 1. Bežen, Ante i sur.: Što, zašto, kako u poučavanju hrvatskoga jezika. Metodički praktikum nastave hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole,
 2. Nastavni plan i program za osnovnu školu: Nastavni plan i program za osnovnu školu
 3. Različiti autori: Udžbenici i priručnici za učitelje
 4. Nacionalni okvirni kurikulum: Nacionalni okvirni kurikulum
 5. Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik: Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik
Preporučena literatura:
 1. Čudina-Obradović, Mira: Igrom do čitanja, Zagreb
 2. Dvornik, Dijana: Grad mi priča
 3. Gudelj-Velaga, Zdenka: Nastava stvaralačke pismenosti
 4. Kermek-Sredanović, Mira: Književno-scenski odgoj i obrazovanje mladih
 5. Nemeth-Jajić, Jadranka; Dvornik, Dijana: Igrokaz u razrednoj nastavi, Hrvatski, br. 1
 6. Nemeth-Jajić, Jadranka: Hrvatski književnici u nastavi
 7. Pintarić, Ana: Umjetničke bajke: teorija, pregled i interpretacije
 8. Posokhova, Ilona (ur.): Kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju i pisanju
 9. Rosandić, Dragutin: Metodika književnoga odgoja
 10. Težak, Stjepko: Metodika nastave filma
 11. Težak, Stjepko: Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1
 12. Visinko, Karol: Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje
 13. Različiti autori: Zbornik radova Čitanje za školu i život, IV. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika (dostupno na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA II
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: