MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA III

Šifra: 68129
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža
Izvođači: nasl. pred. Jadranka Buvinić - Metodičke vježbe
nasl. v. pred. Dijana Dvornik - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OPIS PREDMETA
CILJEVI
Prosuđivati, vrjednovati, planirati, pripremati i kvalitetno izvoditi nastavu početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti i medijske kulture primjenom suvremenih spoznaja metodike jezičnoga i književnog odgoja i obrazovanja.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I ULAZNE KOMPETENCIJE POTREBNE ZA PREDMET
Odslušan predmet Metodika nastave hrvatskoga jezika 2.
Poznavanje teorije i prakse nastave početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti i medijske kulture.

SADRŽAJ
1. Uvodni seminar. Dogovor o radu.
2. Igre u nastavi početnoga čitanja i pisanja.
3. Učenici s poteškoćama čitanja i pisanja.
4. Komunikacijsko-stvaralački pristup književnome tekstu.
5. Njegovanje zavičajnoga govora u nastavi Hrvatskoga jezika.
6. Njegovanje zavičajnoga govora u nastavi Hrvatskoga jezika.
7. Unutarpredmetne suodnosne veze.
8. Međupredmetne suodnosne veze.
9. Dramske metode u nastavi Hrvatskoga jezika.
10. Medijska kultura (dramski odgoj).
11. Medijska kultura (filmski odgoj).
12. Stvaralaštvo književnika po izboru u nastavi književnosti.
13. Hrvatski jezik u projektnoj nastavi.
14. Praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi Hrvatskoga jezika.
15. Osvrt na seminarske radove studenata.
VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
seminari, radionice, vježbe
STUDENTSKE OBVEZE
1. Redovito pohađati seminare (75%) i vježbe (90%).
2. Izraditi i predstaviti te se kritički osvrnuti na temu seminarskoga rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
3. Izraditi metodičku pripravu za nastavnu jedinicu i održati javni nastavni sat.
4. Aktivno sudjelovati na seminarima i vježbama.
5. Ponašati se u skladu s etičkim i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi.
6. Pravovremeno i kvalitetno izvršavati individualne i grupne zadatke.
Ishodi učenja:
 1. prikazati izabranu metodičku temu
 2. komentirati odslušane nastavne sate početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti te medijske kulture
 3. vrjednovati odslušane nastavne sate početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti te medijske kulture
 4. planirati nastavni sat početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti te medijske kulture
 5. izraditi metodičku pripravu za izabranu nastavnu jedinicu
 6. izvesti nastavni sat
Literatura:
 1. Što, zašto, kako u poučavanju hrvatskoga jezika. Metodički praktikum nastave hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole,, , Bežen, Ante i sur., , 2012.
 2. Nastavni plan i program za osnovnu školu, , Nastavni plan i program za osnovnu školu, , 2006.
 3. Udžbenici i priručnici za učitelje, , Različiti autori, , .
 4. Nacionalni okvirni kurikulum, , Nacionalni okvirni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2010.
 5. Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, , Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2016.
Preporučena literatura:
 1. Igrom do čitanja, Zagreb, , Čudina-Obradović, Mira, , 2008.
 2. Grad mi priča, , Dvornik, Dijana, , 2009.
 3. Nastava stvaralačke pismenosti, , Gudelj-Velaga, Zdenka, , 1990.
 4. Književno-scenski odgoj i obrazovanje mladih, , Kermek-Sredanović, Mira, , 1991.
 5. Igrokaz u razrednoj nastavi, Hrvatski, br. 1, , Nemeth-Jajić, Jadranka; Dvornik, Dijana, , 2008.
 6. Hrvatski književnici u nastavi, , Nemeth-Jajić, Jadranka, , 2011.
 7. Umjetničke bajke: teorija, pregled i interpretacije, , Pintarić, Ana, , 2008.
 8. Kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju i pisanju, , Posokhova, Ilona (ur.), , 2000.
 9. Metodika književnoga odgoja, , Rosandić, Dragutin, , 2005.
 10. Metodika nastave filma, , Težak, Stjepko, , 1990.
 11. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, , Težak, Stjepko, , 1996.
 12. Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje, , Visinko, Karol, Školska knjiga, 2010.
 13. Zbornik radova Čitanje za školu i život, IV. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika (dostupno na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje), , Različiti autori, , 2013.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA II
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: