MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I

Šifra: 68042
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević
Izvođači: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati koncepciju likovne nastave ranog školskog razdoblja te
kritički promišljati i kvalitetno planirati i pripremati likovne aktivnosti u razrednoj
nastavi primjenom suvremenih spoznaja metodike likovne kulture.
1. Određenje, cilj, zadaci i interdisciplinarnost metodike nastave likovne kulture.
2. Povijesni razvitak teorije i prakse likovnog odgoja.
3. Zadaci i bit nastave likovne kulture (suvremena nastava likovne kulture).
4. Karakteristike likovnog izražavanja i stvaranja kod djece, faze razvitka likovnog izraza.
5. Estetski odgoj i nastava likovne kulture (estetsko likovne komponente zadataka likovne kulture).
6. Proces spoznavanja u nastavi likovne kulture (kriteriji i funkcija razlikovanja vizualnog od likovnog mišljenja).
7. Nastava likovne kulture u funkciji promicanja kreativnosti.
8. Negativne pojave u dječjem stvaralaštvu i ometanje dječjeg likovnog razvoja.
9. Psihološke osnove recepcije umjetničkih djela (razvoj sposobnosti promatranja i doživljavanja umjetničkih djela kod učenika).
10. Motivacija u likovnoj nastavi.
11. Izvori znanja, nastavna sredstva i suvremena nastavna pomagala u nastavi likovne kulture.
12. Nastavne metode, didaktički principi, oblici rada i njihova primjena u nastavi likovne kulture.
13. Korelacija u nastavi likovne kulture.
14. Vrednovanje, praćenje i ocjenjivanje u likovnoj nastavi.
15. Metodičko oblikovanje nastavnog sata
Literatura:
 1. Opći prikaz metodike likovne kulture s temeljnim sadržajima metodičkih postavki.
 2. Opća metodika likovne kulture.
 3. Priručnik metodike nastave likovne kulture.
 4. Priručnik metodike nastave likovne kulture.
Preporučena literatura:
 1. Članak razmatra općenito karakteristike suvremene nastave.
 2. Knjiga razmatra opće spoznaje metodike likovne kulture.
 3. Članak razmatra mogućnosti razvoja kreativnosti putem umjetničkih sadržaja.
 4. Članak razmatra istraživačke pristupe u likovnoj nastavi.
 5. Članak govori o razvoju prikaza prostora u likovnim radovima učenika.
 6. Članak raspravlja o važnosti vizualno-likovnog obrazovanja.
 7. Knjiga definira temeljna nastavna umijeća i prikazuje njihov razvoj. Koristan izvor informacija za upoznavanje složenosti nastavnog procesa.
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: