MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I

Šifra: 68042
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević
Izvođači: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati koncepciju likovne nastave ranog školskog razdoblja te
kritički promišljati i kvalitetno planirati i pripremati likovne aktivnosti u razrednoj
nastavi primjenom suvremenih spoznaja metodike likovne kulture.
1. Određenje, cilj, zadaci i interdisciplinarnost metodike nastave likovne kulture.
2. Povijesni razvitak teorije i prakse likovnog odgoja.
3. Zadaci i bit nastave likovne kulture (suvremena nastava likovne kulture).
4. Karakteristike likovnog izražavanja i stvaranja kod djece, faze razvitka likovnog izraza.
5. Estetski odgoj i nastava likovne kulture (estetsko likovne komponente zadataka likovne kulture).
6. Proces spoznavanja u nastavi likovne kulture (kriteriji i funkcija razlikovanja vizualnog od likovnog mišljenja).
7. Nastava likovne kulture u funkciji promicanja kreativnosti.
8. Negativne pojave u dječjem stvaralaštvu i ometanje dječjeg likovnog razvoja.
9. Psihološke osnove recepcije umjetničkih djela (razvoj sposobnosti promatranja i doživljavanja umjetničkih djela kod učenika).
10. Motivacija u likovnoj nastavi.
11. Izvori znanja, nastavna sredstva i suvremena nastavna pomagala u nastavi likovne kulture.
12. Nastavne metode, didaktički principi, oblici rada i njihova primjena u nastavi likovne kulture.
13. Korelacija u nastavi likovne kulture.
14. Vrednovanje, praćenje i ocjenjivanje u likovnoj nastavi.
15. Metodičko oblikovanje nastavnog sata
Ishodi učenja:
 1. Prepoznati važnost likovne nastave za cjeloviti razvoj učenika.
 2. Razumjeti likovni jezik djece.
 3. Prepoznavati i razlikovati percepcijske, oblikovne i stvaralačke sposobnosti učenika.
 4. Definirati osnovna načela u nastavi likovne kulture.
 5. Definirati nastavne metode i metodičke oblike rada u nastavi likovne kulture.
 6. Primjenjivati suvremena nastavna sredstva i pomagala u nastavi likovne kulture.
 7. Razumjeti artikulaciju nastavnog sata likovne kulture.
Literatura:
 1. Metodika likovnog odgoja 1, Opći prikaz metodike likovne kulture s temeljnim sadržajima metodičkih postavki., Karlavaris B, Rijeka: Hofbauer., 1991.
 2. Metodika likovnog odgoja 2, Opća metodika likovne kulture., Karlavaris, B, Rijeka: Hofbauer., 1991.
 3. Likovna kultura u razrednoj nastavi, Priručnik metodike nastave likovne kulture., Tanay, E. R, Zagreb: Školska knjiga., 1990.
 4. Vizualno likovni odgoj i obrazovanje, Priručnik metodike nastave likovne kulture., Grgurić, N., Jakubin, M, Zagreb: Eduka., 1996.
Preporučena literatura:
 1. Spoznajne osobitosti suvremene nastave, Članak razmatra općenito karakteristike suvremene nastave., Jelavić, F, Metodika: časopis, Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu., 2000.
 2. Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi, Knjiga razmatra opće spoznaje metodike likovne kulture., Varljen Herceg L., Rončević, A., Karlavaris B, Zagreb : Alfa ; Rijeka : Sveučilište., 2010.
 3. Obrazovanje za kreativnost putem umjetnosti, Članak razmatra mogućnosti razvoja kreativnosti putem umjetničkih sadržaja., Turković, V, Zagreb: časopis Napredak., 1999.
 4. Pristupi likovnom odgoju kao nastavnom predmetu i istraživačkom području, Članak razmatra istraživačke pristupe u likovnoj nastavi., Karlavaris, B, Rijeka: Zbornik Pedagoškog fakulteta., 1992.
 5. Razvoj osjetljivosti za prostor kod djece, Članak govori o razvoju prikaza prostora u likovnim radovima učenika., Karlavaris, B, Rijeka: Zbornik Pedagoškog fakulteta., 1991.
 6. Moć slike u obrazovanju, Članak raspravlja o važnosti vizualno-likovnog obrazovanja., Turković, V, Zagreb: Hrvatsko vijeće InSEA., 2001.
 7. Temeljna nastavna umijeća: metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje, Knjiga definira temeljna nastavna umijeća i prikazuje njihov razvoj. Koristan izvor informacija za upoznavanje složenosti nastavnog procesa., Kyriacou, C, Zagreb: Educa., 1997.
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: