MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PROGRAMIRANJE ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI 2

Šifra: 175357
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lada Maleš
Izvođači: doc. dr. sc. Lada Maleš - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Svladati osnove programiranja na nekom programskom jeziku. Programski jezik bira se sukladno osnovnoškolskom kurikulu (npr. QBasic, Small Basic, Python). Svladati
osnovne strukture podataka i algoritme. Svladati osnovne koncepte objektno orijentiranog programiranja. Dati temelje za samostalno nadograđivanje znanja.
PREDAVANJA: Programiranje (temeljni pojmovi). Osnove razvoja programske podrške. Strukture podataka i algoritmi (osnove). Programski jezik (odabran prema osnovnoškolskom kurikulu). Osnovni koncepti objektno orijentiranog programiranja.
VJEŽBE: Uvod (upoznavanje sa sučeljem, naredbe ulaza i izlaza). Naredbe uvjeta. Programske petlje. Funkcije. Nizovi. Datoteke. Objekti (svojstva i metode).
Ishodi učenja:
 1. Primjenjivati naredbe uvjeta u programima
 2. Primjenjivati programske petlje u programima
 3. Izraditi programe koji rješavaju probleme u kojima se primjenjuju nizovi
 4. Primjenjivati algoritme za traženje najvećeg/najmanjeg elementa
 5. Primjenjivati algoritme za sortiranje
 6. Primjenjivati u programu korištenje datoteka u rješavanju problema
Literatura:
 1. Nastavni materijali, Materijali objavljeni na fakultetskom intranetu i na sustavu Moodle (http://www.ffst.unist.hr/ i http://teachers2.ffst.hr/), L. Maleš, , .
 2. Računalno razmišljanje i programiranje u Pythonu, , L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić, D. Škvorc, M. Babić, Element, 2017.
 3. Moj portal 3.0 Python, priručnik za programiranje u 5.+8. razredu osnovne škole, , S. Deljac, Z. Dimovski, Školska knjiga, 2016.
 4. Online tutorijal, https://docs.python.org/3/tutorial/, Online izvor, , .
 5. Online tutorijal, https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm, Online izvor, , .
Preporučena literatura:
 1. Learn python - Online tutorijal, https://www.w3schools.com/python/default.asp, Online izvor, , .
 2. Algoritmi u Pythonu, Priručnik za učenje računalnog razmišljanja, N. Dmitrović, A. Satja Kurdija, , .
 3. Informatika 3, Online pristup na https://e.udzbenik.hr/pov20/g3/, Dmitrović, Grabusin, Bujanović. Miletić, Kaged, SysPrint, 2020.
 4. Informatika (Programski jezik Python), Online pristup na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/5bf3b9e0-7489-4130-8c76-a10564bb9124, Brođanac, Budin, Markučić, Perić, Školska knjiga, 2019.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : INFORMATIKA
Položen : RAČUNALNI PRAKTIKUM
4. semestar
MODUL 2: Primjena IKT u učenju i poučavanju (4. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: