MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Školska pedagogija

Šifra: 204368
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Kovačević
Izvođači: mr. sc. Joško Barbir - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta da se studenti upoznaju sa pojmom i predmetom školska pedagogija
- osposobiti studente za transferiranje relevantnih sadržaja i njihovu primjenu u praksi;
- senzibilizirati studente za različite probleme škole i osposobe za njihovo rješavanje;
- razviti kritički odnos kod studenata spram postojećih rješenja u području školske edukacije;
- osposobiti studente za kreiranje novih pristupa odgojno-obrazovnim potencijalima škole;
- osposobiti studente za stvaranje kvalitetnih okruženja za učenje;
- upoznati studente sa različitim pristupima u određivanju funkcije škole s obzirom na različite društvene kontekste;
- nastojati da studenti usvoje teorijska znanja neophodna za razumijevanje dominantnih teorija škole;
- osposobiti studente za kreiranje novih odnosa škole i sredine u kontekstu kulturnih, društveno-političkih uvjeta;
- osposobiti studente za konstruktivan pristup institucionalnoj (školskoj) odgojno-obrazovnoj problematici i praksi.
Literatura:
  1. Vrcelj, S.: Što školu čini školom
  2. Vrcelj, S.: Školska pedagogija
  3. Matijević, M.: Alternativne škole
3. semestar
Učiteljski studij 3 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

5. semestar
Učiteljski studij 5 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

9. semestar
Učiteljski studij 9 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: