MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sintaksa talijanskog jezika

Šifra: 130589
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i područjima interesa sintakse kao grane gramatike i lingvistike. Osposobljavanje za razumijevanje, analiziranje i tvorbu temeljne rečenične strukture i rečeničnih dijelova jednostavne i složene rečenice te razumijevanje i analiziranje odnosa riječi u rečenici.


OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
1) uočavati i interpretirati sintaktičke razine;
2) prepoznati i objasniti pojmove i pojave sintaktičke analize;
3) znati principe teorije i znanosti o tvorbi rečenice;
4) razlikovati i tumačiti odnos općega i individualnoga u tekstu;
5) klasificirati i uspoređivati jezične činjenice na sintaktičkoj razini;
6) analizirati sintaktičke kategorije na tekstovima suvremenog talijanskog jezika.

OBVEZE STUDENATA: Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu: 80% predavanja, 80% seminari. Izrada seminarskog rada, polaganje pismenog ispita. Mogućnost polaganja ispita putem kolokvija.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE: Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Ishodi učenja:
 1. uočavati i interpretirati sintaktičke razine;
 2. prepoznati i objasniti pojmove i pojave sintaktičke analize;
 3. znati principe teorije i znanosti o tvorbi rečenice
 4. razlikovati i tumačiti odnos općega i individualnoga u tekstu;
 5. klasificirati i uspoređivati jezične činjenice na sintaktičkoj razini;
 6. analizirati sintaktičke kategorije na tekstovima suvremenog talijanskog jezika.
Literatura:
 1. , OBAVEZNA LITERATURA:
  Graffi, G. (1994). Sintassi. Bologna: Il Mulino.
  Serianni, L. (con la collaborazione di A. Castelvecchi) (1989). Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET.
  Renzi, L. & Salvi, G. & Cardinaletti, A. (a cura di) (1989). Grande grammatica italiana di consultazione Vol. I. II. III. Bologna: Il Mulino.
  Sensini, M. (1997). La grammatica della lingua italiana. Milano: Mondadori.
  Dardano, M. & Trifone, P. (1997). La nuova grammatica della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.


  DOPUNSKA LITERATURA:
  D'Achille, P. (2003). L'italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.
  Sensini, M. (1999). Il sistema della lingua. Milano: Arnoldo Mondadori Scuola.
  Berruto, G. (1998). Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. Carocci: Roma.
  Serianni, L. & Della Valle, V. & Patota, G. (1993). L'italiano. Milano: Archimede.
  Grimaldi, F. (1970). Analisi logica della proposizione e del periodo. Genova: Nuova edizione del Giglio., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Talijanski jezik I- modul 1
Položen : Talijanski jezik I - modul 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: