Knjižnica

KATALOG KNJIŽNICE

Katalog Knjižnice pokazuje posjeduje li knjižnica građu, kao i njen smještaj. Knjige su složene prema UDK klasifikaciji, a pored signature piše slovo koje označava u kojoj knjižnici se knjiga nalazi (npr. U-učitelji – Teslina). Jezici i povijest smješteni su u Radovanovoj ulici. Premda piše da je građa slobodna, raspoloživost bi trebalo provjeriti, jer knjižnica ne posjeduje tehnologiju za evidentiranje zaduženosti u programu Metel Win.
Najčešći načini pretraživanja su po naslovu ili autoru.

BAZE PODATAKA

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom.
Baze se mogu pregledavati po područjima ili po abecedi. Pristup je reguliran preko IP adresa, što znači da je omogućen s fakultetskih računala. Za neke baze postoji mogućnost udaljenog pristupa koristeći Proxy server, odnosno AAI@Eduhr sustav autentifikacije.

REPOZITORIJ DABAR

Dabar je sustav koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH omogućava uspostavu institucijskog digitalnog repozitorija pomoću kojeg mogu pohraniti, opisati, dugoročno čuvati, pretraživati i distribuirati svoje digitalne sadržaje. Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama.
Ukoliko želite pretražiti radove FFST, upišete u pretraživač FF i odaberete Filozofski fakultet u Splitu.

SOFTVER ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI - PLAGSCAN

Etičnost u obrazovanju i znanosti posljednjih je godina vrlo aktualna tema na globalnoj razini. Softver za provjeru autentičnosti je alat, koji nadležnim osobama, prije svega nastavnicima i mentorima, ali i samim studentima olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti nekog teksta, u pravilu studentskog ili sličnog rada, odnosno o razini prenošenja i ispravnosti navođenja drugih izvora (tekstova) u predmetnom radu.
SOFTVERI ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI RADOVA (upute)

OPĆE INFORMACIJE

utemeljena 1945. godine kao Knjižnica Više pedagoške škole u Teslinoj ulici

RADNO VRIJEME:
Pon – Pet 8.00 – 20.00

EMAIL:  
knjiznica@ffst.hr

TELEFON:  
021/ 545-544

Urednica mrežnih stranica:
Snježana Dimzov

POSUDBA

  • Odjednom se mogu posuditi najviše 3 naslova
  • Posudba traje 30 dana, po potrebi može se produžiti još 30 dana
  • Produživanje se vrši elektroničkom poštom (pitajte knjižničara) ili telefonom
  • Časopisi se ne posuđuju, ali se članci mogu fotokopirati uz predočenje indeksa ili iksice
  • Referentna zbirka koristi se isključivo u čitaonici
  • Pojedini naslovi (rariteti i stara izdanja- antikvarni primjerci) ili naslovi kojih ima samo jedan primjerak mogu se koristiti isključivo u čitaonici
  • Diplomski i završni radovi mogu se pregledati isključivo u čitaonici
  • Posuđene knjige korisnici su dužni čuvati od oštećenja
  • Svaki izgubljeni naslov korisnik mora nadoknaditi u dogovoru s voditeljicom knjižnice

Knjižnična građa može se na zahtjev korisnika rezervirati za posudbu. Kod rezervacije građe vrijedi pravilo prvenstva.

Korisnici koji žele rezervirati određeni naslov trebaju doći u knjižnicu i ostaviti podatke o željenoj knjizi i svoje podatke (ime i adresu elektroničke pošte).

Djelatnice će izvršiti rezervaciju i po povratu knjige u knjižnicu obavijestiti korisnika. Ukoliko korisnik ne preuzme rezerviranu građu u roku od 24 sata rezervacija se poništava.

Rezervirati se mogu samo knjige koje se po pravilima knjižnice smiju iznositi iz knjižnice.

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa (knjige, časopisi i članci) iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu. Knjižnica koja posuđuje građu odlučuje hoće li poslati original sa rokom posudbe ili fotokopiju. Kopije ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

Troškove međuknjižnične posudbe za djelatnike, uz odobrenje prodekana za financije, snosi FF, a ostali korisnici sami snose troškove.

Knjižnica koja je djelo posudila jamči i odgovara za povrat posuđene građe u određenom roku.

Korisnik građu smije koristiti isključivo za potrebe osobnog rada i privatno korištenje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (NN167(2003), čl.82.).

DOKUMENTI

English