MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ENGLESKI JEZIK II

Šifra: 159321
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gloria Vickov
Izvođači: dr. sc. Eva Jakupčević - Vježbe iz stranog jezika
pred. Paula Jurišić - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe iz stranog jezika 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
-upoznavanje studenata s osnovnim zakonitostima prevođenja stručnih tekstova na engleskom kao stranom jeziku, s izrazitim naglaskom na tekstovima iz područja edukacije učitelja i odgoja i obrazovanja u ranoj školskoj dobi
-razvijanje vještine čitanja s razumijevanjem stručnih tekstova na engleskom jeziku-usvajanje engleskog vokabulara iz područja primarnog školskog obrazovanja i edukacije učitelja
-ponavljanje i cikličko proširivanje gramatičkih kategorija engleskog jezika
- osposobljavanje studenata za kraće usmeno izlaganje na engleskom jeziku na zadanu temu iz područja struke

Obrada stručnog teksta: English as a Lingua Franca
Pasiv i aktiv
Obrada stručnog teksta: Animals in early education
Pogodbene rečenice
Obrada stručnog teksta: What is the purpose of early education
Indirektni govor
Indirektno pitanje
Obrada stručnog teksta: Shape and Form
Prijedlozi
Obrada stručnog teksta: Why become a teacher
Gerund
Obrada stručnog teksta: How do parents influence their child's perception of the curriculum
Frazni glagoli
Kolokviji
Obrada stručnog teksta: Didactic games in early education
Analiza rezultata kolokvija i studentska evaluacija
Obrada stručnog teksta: How do young children learn vocabulary?
Literatura:
  1. (skripta)
  2. (odabrani članci)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : ENGLESKI JEZIK I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: