MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Implicitna pedagogija

Šifra: 201748
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Kovačević
Izvođači: mr. sc. Joško Barbir - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razumijevanje temeljnih polazišta implicitnih pedagogija i utjecaj na svrhu i cilj odgoja
i obrazovanja, ulogu učitelja,odgajatelja i učenika u obrazovnom procesu, a samim
tim i na izbor obrazovne tehnologije, metoda i načina poučavanja.
Razumijevanje trendova u obrazovanju i prepoznavanje mogućnosti njihove primjene
u praksi u području vezanom uz opće ljudske vrijednosti, građanstvo i demokraciju te
sposobnost promišljanja vlastitoga vrijednosnog okvira. Osposobljavanje studenata
za kritičko promišljanje, argumentirano raspravljanje o pedagoškim temama. Koncept
implicitne pedagogije upravo je presudan za primjenu
određenih nastavnih postupaka. Konkretne akcije nastavnika u razredu način su da
se osobne teorije prenesu u praksu, zbog toga imamo opasnost da su tradicionalni
modeli nastave još uvijek prisutni ili dominiraju našom obrazovnom praksom, pa čak
i u obrazovanju nastavnika.
Literatura:
  1. Kovačević, S.: Struktura progresivističke pedagogije učitelja osnovne škole
  2. Kovačević, S., Mušanović, L.: Od Transmisije do majeutike: modeli nastave
  3. Mušanović, M.: Konstruktivisticka paradigma kvalitete osnovnog obrazovanja
1. semestar
Učiteljski studij 1 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

3. semestar
Učiteljski studij 3 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

5. semestar
Učiteljski studij 5 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

9. semestar
Učiteljski studij 9 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: