MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II

Šifra: 68080
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević
Izvođači: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s najnovijim stručno-metodičkim spoznajama u području likovne kulture. Osposobiti studente za uspješno izvođenje nastave likovne kulture na teorijskoj i praktičnoj razini.
1. Upoznavanje i raščlamba nastavnog programa predmeta likovna kultura.
2. Nazočnost uzornim predavanjima mentora.
3. Seminarske teme, simulirana predavanja studenata i javna predavanja studenata u školi.
4. Seminarske teme, simulirana predavanja studenata i javna predavanja studenata u školi.
5. Seminarske teme, simulirana predavanja studenata i javna predavanja studenata u školi.
6. Seminarske teme, simulirana predavanja studenata i javna predavanja studenata u školi.
7. Seminarske teme, simulirana predavanja studenata i javna predavanja studenata u školi.
8. Seminarske teme, simulirana predavanja studenata i javna predavanja studenata u školi.
9. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
10. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
11. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
12. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
13. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
14. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
15. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
Ishodi učenja:
 1. Sudjelovati u analizi sadržaja nastavnog predmeta likovna kultura sa stručnog i metodičkog stajališta.
 2. Prepoznati korelacijski pristup u planiranju i izvođenju nastave Likovne kulture.
 3. Planirati i sastaviti nastavni program za izvođenje nastave likovne kulture.
 4. Spoznati artikulaciju nastavnog sata likovne kulture te uspješno kreirati i osmisliti pojedine nastavne jedinice programa.
 5. Planirati suvremenu nastavu likovne kulture.
 6. Samostalno obraditi i prezentirati seminarski rad iz područja metodike likovne kulture.
Literatura:
 1. Učimo gledati - priručnik likovne kulture 1-4 za nastavnike razredne nastave, Metodički priručnik koji omogućava samostalno pronalaženje ideja za rad u nastavi likovne kulture., Huzjak, M, Zagreb: Školska knjiga., 2002.
 2. Valovi boja, priručnik za likovnu kulturu, Metodički priručnik za uspješno izvođenje nastave likovne kulture u razrednoj nastavi., Tanay, E. R, Zagreb:Školska knjiga., 2002.
 3. Dijete i likovno umjetničko djelo, Knjiga govori o djeci i likovnoj umjetnosti. Pruža uvid u zanimljiva iskustva iz prakse., Petrač, L, Alfa., 2015.
 4. Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi, Knjiga govori o temeljnim metodičkim znanjima., Herceg, L., Rončević A., Karlavaris, B, Alfa i Sveučilište u Rijeci., 2010.
 5. Dijete i likovna umjetnost, doživljaj likovnog djela, Knjiga govori o mogućnosti komunikacije učenika s likovnim djelima., Brajčić, M., Kuščević, D, Split: Filozofski fakultet., 2016.
Preporučena literatura:
 1. Korelacija u nastavi: strukturalni prijevod, Članak razmatra mogućnosti kvalitetne integracije sadržaja u razrednoj nastavi., Huzjak, M, Metodika, Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu., 2001.
 2. Korelacija u metodici likovne kulture, Članak propituje mogućnosti integriranja nastavnih sadržaja te daje neke primjere povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta u nastavi likovne kulture., Huzjak, M, Zbornik Učiteljske akademija Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu., 2000.
 3. Osjećaji, razum i umjetničko djelo, Članak razmatra umjetničko djelo u kontekstu odgoja i obrazovanja., Huzjak, M, Zagreb: Zbornik, Učiteljski fakultet., 2011.
 4. Vizualizacija audio ritmova pomoću reprodukcija, Članak razmatra mogućnosti kvalitetne korelacije u likovnoj nastavi., Huzjak, M, Zagreb: Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu., 2001.
 5. Opet iznova o vizualnom odgoju, Članak razmatra važnost vizualno - likovnog odgoja i obrazovanja., Damjanov, J, Hrvatska revija, 1988.
 6. Utjecaj međupredmetnog povezivanja na uspješnost učenika pri poučavanju likovne kulture, Članak raspravlja o mogućim utjecajima međupredmetnog povezivanja u nastavi likovne kulture., Huzjak, M, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu., 2016.
 7. Integrativni pristup likovnoj kulturi,, Članak razmatra problematiku nastave likovne kulture., Centner, S, Život i škola,Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku., 2000.
 8. Uspješno poučavanje likovnog odgoja prema suvremenoj metodi, Članak razmatra suvremene pristupe u likovnoj nastavi., Tacol, T, Napredak, Hrvatsko pedagoško-književni zbor., 2003.
 9. Povezanost likovne kulture s ostalim nastavnim predmetima u razrednoj nastavi, Članak razmatra mogućnosti korelacije u likovnoj nastavi., Romić, S, Zbornik učiteljske akademije u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu., 2001.
 10. Odgoj, misao i smisao. Pogled na odgoj kroz prizmu teorije umjetnosti, Članak razmatra vezu odgoja i obrazovanja na sadržajima likovnih umjetnosti., Huzjak, M, Metodički ogledi, Hrvatsko filozofsko društvo., 2005.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: