MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE III

Šifra: 68130
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević
Izvođači: Mia Mijaljica - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s najnovijim stručno-metodičkim spoznajama u području likovne
kulture. Osposobiti studente za uspješno izvođenje nastave likovne kulture na
teorijskoj i praktičnoj razini.
1. Seminarske teme (osnovna pitanja i pojmovi metodike likovne kulture) i javna predavanja studenata u školi.
2. Seminarske teme (osnovna pitanja i pojmovi metodike likovne kulture) i javna predavanja studenata u školi.
3. Seminarske teme (osnovna pitanja i pojmovi metodike likovne kulture) i javna predavanja studenata u školi.
4. Seminarske teme (osnovna pitanja i pojmovi metodike likovne kulture) i javna predavanja studenata u školi.
5. Seminarske teme (osnovna pitanja i pojmovi metodike likovne kulture) i javna predavanja studenata u školi.
6. Seminarske teme (osnovna pitanja i pojmovi metodike likovne kulture) i javna predavanja studenata u školi.
7. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
8. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
9. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
10. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
11. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
12. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
13. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
14. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
15. Seminarske teme (likovna nastava) i javna predavanja studenata u školi.
Ishodi učenja:
 1. Prepoznati važnost suvremenih likovno-pedagoških spoznaja i trendova za koncipiranje likovnih aktivnosti.
 2. Primjenjivati stečena znanja u samostalnoj realizaciji likovnih aktivnosti u školi.
 3. Samostalno obraditi i prezentirati seminarski rad.
 4. Razviti sposobnosti refleksivnog praktičara koji kontinuirano preispituje učinke svojih i učeničkih postignuća u likovnoj nastavi.
 5. Razviti sposobnost vrednovanja rada u području izvođenja likovnih aktivnosti u ranom školskog razdoblju.
 6. Prepoznati muzeje i galerije kao mjesta stjecanja različitih likovnih iskustava
 7. Izgraditi potrebu za kontinuiranim učenjem i usavršavanjem u području metodike nastave likovne kulture.
Literatura:
 1. Učimo gledati - priručnik likovne kulture za nastavnike razredne nastave, Metodički priručnik koji omogućava samostalno pronalaženje ideja za rad u nastavi likovne kulture., Huzjak, M, Zagreb: Školska knjiga., 2002.
 2. Valovi boja - priručnik za likovnu kulturu, Metodički priručnik s primjerima za konkretan rad u likovnoj nastavi., Tanay E, R, Zagreb: Školska knjiga., 2002.
 3. Likovni! priručnik za učiteljice i učitelje za likovnu kulturu od 1. do 4. razreda osnovne škole, Priručnik može pomoći u praćenju pojedinih faza dječjeg likovnog izražavanja, a sadrži i prijedlog redoslijeda ostvarivanja likovnih sadržaja tijekom nastavne godine., Jakovljević, S, Zagreb: Profil., 2003.
 4. Mjerenje kreativnosti u metodici likovne kulture, Članak razmatra moguće načine mjerenja kreativnosti u likovnim radovima učenika., Huzjak, M i Županić Benić, M, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet; Sveučilišta u Zagrebu., 2017.
 5. Metoda estetskog transfera - opis specifične likovno-didaktičke metode, Članak razmatra mogućnosti komunikacije između djece i likovnog djela., Duh, M i Zupančič, T, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu., 2011.
 6. Samorefleksije studenata učiteljskog studija o praktičnoj izvedbi nastave likovne kulture., Sposobnost samorefleksije smatra se jednim od važnih područja za uvođenje pozitivnih promjena u učiteljskoj praksi. Članak istražuje poteškoće studenata u realizaciji likovne nastave., Županić Benić, M, Zagreb: Nova prisutnost, Kršćanski akademski krug., 2018.
 7. Primjeri primjene suvremene prakse u umjetnosti u kurikulumu vizualne umjetnosti u osnovnoj školi, Članak govori o suvremenoj umjetnosti u školi., Herzog, J i Duh, M, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet; Sveučilišta u Zagrebu., 2013.
Preporučena literatura:
 1. Identifikacija likovno nadarene djece u nastavi likovne kulture, Članak razmatra mogućnosti prepoznavanja likovno nadarene djece u nastavi likovne kulture., Brajčić, M., Kuščević, D., Pupić Bakrač, M, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet; Sveučilišta u Zagrebu., 2018.
 2. Likovni odgoj za treći milenij/Vizualna kultura i likovno obrazovanje, Članak razmatra vizualno likovni odgoj i obrazovanje na modernim temeljima., Ivančević R, Zagreb: Hrvatsko vijeće InSEA., 2001.
 3. Vizualna kultura i likovno obrazovanje/Vizualna kultura i likovno obrazovanje, Članak progovara o važnosti vizualnog obrazovanja danas., Tanay E., R, Zagreb: Hrvatsko vijeće InSEA., 2001.
 4. Obrazovanje na distancu i e-učenje u likovnoj kulturi, Članak razmatra mogućnosti učenja likovne kulture uz pomoć suvremenih tehnologija., Huzjak, M, Metodika, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu., 2010.
 5. Odgajanje mladih kroz umjetnost / Poučavanje umjetnosti u 21. stoljeću., Članak razmatra mogućnosti odgoja i obrazovanja kroz umjetničke sadržaje., Brajčić, M. Kuščević, D, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu., 2015.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: