MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE II

Šifra: 68081
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Mišurac
Izvođači: Josipa Jurić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je osposobiti studente za pripremanje i realizaciju nastave matematike u razrednoj nastavi, te razvijati kod njih vještine uspješnog poučavanja na teorijskoj i praktičnoj razini. Kvalitativnom analizom upoznati sadrţaje početne nastave matematike sa stručnog (matematičkog) i metodičkog stajališta; proučiti odabrane dijelove početne nastave matematike; razvijati vještinu kritičnog odnosa prema sadržajima početne nastave matematike; upoznati i kritički analizirati aktualne udţbenike matematike; upoznati prirodno okruţje u kojem se realizira početna nastava matematike; razvijati sposobnost analiziranja, sintetiziranja, te vrednovanja nastavnog rada analiziranjem uzornih predavanja; poticati i razvijati kreativnost i samostalnost u planiranju i realiziranju nastavnih sati matematike; razvijati sposobnost primjenjivanja stečenih znanja održavanjem simuliranih i individualnih predavanja; osposobiti se za kritičku analizu i procjenu vlastite i tuđe nastave; razvijati kod studenata ljubav i interes za matematiku; razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici početne nastave matematike.
Ishodi učenja:
 1. 1. poznavati sadržaje matematike za razrednu nastavu koji su obuhvaćeni nastavnim programom Matematike;
 2. 2. planirati i pripremati redovitu, dopunsku i dodatnu nastavu matematike;
 3. 3. pratiti, vrednovati i ocjenjivati vlastiti rad i rad učenika;
 4. 4. kritički odnos prema vlastitom radu i radu kolega;
 5. 5.razvijati samostalnost, sposobnost rada u timu, stvaralaštvo i kritičko promišljanje;
 6. 6. razvijati ljubav i interes za matematiku
 7. 7. primjenjivati suvremene strategije u poučavanju matematike;
 8. 8. upoznati prirodno okružje u kojem se realizira početna nastava matematike
Literatura:
 1. Metodika početne nastave matematike, , Josip Markovac, Školska knjiga, 2014.
 2. Udžbenici matematike za prva četiri razreda osnovne škole, , razni autori, , .
Preporučena literatura:
 1. , 1. Mišurac-Zorica, I. (2003.). Kreativna nastava geometrije u Dioklecijanovoj palači za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, Zbornik radova sa skupa "Kreativnost učitelja/nastavnika i učenika u nastavi matematike", str. 148-170, Pula.
  2. Mišurac-Zorica, I. (2004.). Zadaci riječima u nastavi matematike, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnom suradnjom "Dijete, odgojitelj i učitelj", Zadar, str. 197-205.
  3. Mišurac-Zorica, I. (2003.). Ostvarivanje zadaća početne nastave matematike matematičkim igrama, Školski vjesnik, Volumen 52, broj 1 - 2, str. 119 ? 127., , , .
 2. Kladim se da možeš...psihološki aspekti početnog poučavanja matematike, , Vlahović-Štetić, V., Vizek Vidović, V., Udruga roditelja "Korak po korak", Zagreb., .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE MATEMATIKE I
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: