MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA II

Šifra: 68082
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Izvođači: dr. sc. Mila Bulić - Seminar

dr. sc. Mila Bulić - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaji nastave priroda i društvo. Raščlanba nastavnog plana i programa nastavnog predmeta priroda i društvo. Cjelovitost sadržaja nastave prirode i društva. Povezivanje sadržaja nastave prirode i društva sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. Navođenje na istraživanje u nastavi prirode i društva. Pripremanje za novu školsku godinu, tematsko pripremanje, neposredno pripremanje i vrednovanje nastavne djelatnosti. Dopunska i dodatna nastava prirode i društva. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Nazočnost uzornim predavanjima mentora i održavanje simuliranih i individualnih predavanja studenata.
Cilj:
- osposobiti studente za uspješnu realizaciju nastave prirode i društva na teorijskoj i praktičnoj razini
Opće kompetencije:
- razvijati vještinu kritičkog odnosa prema sadržajima prirode i društva temeljeno na kvalitativnoj analizi sadržaja nastavnog predmeta sa stručnog i metodičkog stajališta
- razvijati sposobnost kritičke analize upoznavanjem aktualnih udžbenika prirode i društva
- razvijati sposobnosti vrednovanja rada, analize i sinteze prisustvovanjem i analiziranjem uzornih predavanja mentora
- razvijati sposobnost primjenjivanja stečenih znanja održavanjem individualnih sati
- poticati i razvijati kreativnost i korelativni pristup u planiranju i realiziranju nastave prirode i društva
- razvijati samostalnost ali i sposobnost rada u timu
- razvijati istraživačke sposobnosti, stvaralaštvo i kritičko promišljanje
- razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici nastave prirode i društva
Literatura:
 1. Lučić, K., Matijević, M.: Nastava u kombiniranim odjelima: priručnik za učiteljice i učitelje.
 2. Matjević, M. i Radovanović, D.: Nastava usmjerena na učenika
 3. Skok, P: Izvanučionička nastava
Preporučena literatura:
 1. Mattes, W: Nastavne metode 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike.
 2. Munjiza, E., Peko, A., Sablić, M.: Projektno učenje.
 3. Munjiza, E.: Pedagogijska funkcija školskih vrtova: (povijesno iskustvo, suvremeno stanje i tendencija)
 4. Bunčić, K., Ivković, I., Janković, J., Penava Pejčinović, A: Igrom do sebe: 102 igre za rad u grupi.
 5. Devernay, B., Garašić, D., Vučić, V.: Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj.
 6. Dryden, G., Vos, J.: Revolucija u učenju.
 7. Uzelac, V.: Okoliš-obrazovanje-odgajatelji/učitelji,
 8. mzos: Nacionalni kurikulum
 9. mzos: Kurikulum zdravstvenog odgoja
 10. ...: Odobreni udžbenici prirode i društva od 1. do 4. razreda.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: