MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA II

Šifra: 68082
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Izvođači: doc. dr. sc. Mila Bulić - Seminar

doc. dr. sc. Mila Bulić - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaji nastave priroda i društvo. Raščlanba nastavnog plana i programa nastavnog predmeta priroda i društvo. Cjelovitost sadržaja nastave prirode i društva. Povezivanje sadržaja nastave prirode i društva sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. Navođenje na istraživanje u nastavi prirode i društva. Pripremanje za novu školsku godinu, tematsko pripremanje, neposredno pripremanje i vrednovanje nastavne djelatnosti. Dopunska i dodatna nastava prirode i društva. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Nazočnost uzornim predavanjima mentora i održavanje simuliranih i individualnih predavanja studenata.
Cilj:
- osposobiti studente za uspješnu realizaciju nastave prirode i društva na teorijskoj i praktičnoj razini
Opće kompetencije:
- razvijati vještinu kritičkog odnosa prema sadržajima prirode i društva temeljeno na kvalitativnoj analizi sadržaja nastavnog predmeta sa stručnog i metodičkog stajališta
- razvijati sposobnost kritičke analize upoznavanjem aktualnih udžbenika prirode i društva
- razvijati sposobnosti vrednovanja rada, analize i sinteze prisustvovanjem i analiziranjem uzornih predavanja mentora
- razvijati sposobnost primjenjivanja stečenih znanja održavanjem individualnih sati
- poticati i razvijati kreativnost i korelativni pristup u planiranju i realiziranju nastave prirode i društva
- razvijati samostalnost ali i sposobnost rada u timu
- razvijati istraživačke sposobnosti, stvaralaštvo i kritičko promišljanje
- razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici nastave prirode i društva
Ishodi učenja:
 1. - protumačiti cjelovitost nastavnog predmeta Priroda i društvo
 2. - primijeniti stečena znanja u nastavnoj praksi
 3. - pripremiti i prezentirati odabranu temu nastavnog predmeta Priroda i društvo
 4. - objasniti važnost integracije nastavnih sadržaja u nastavi Prirode i društva
 5. - planirati nastavu Prirode i društva temeljenu na unutarpredmetnoj i međupredmetnoj integraciji nastavnih sadržaja
 6. - integrirati nastavne sadržaje kurikuluma Zdravstvenog odgoja u nastavu Prirode i društva
 7. - primijeniti integracijski pristup u nastavi Prirode i društva
 8. - planirati rad u kombiniranim razrednim odjeljenima
 9. - planirati izvanučioničke oblike nastave Prirode i društva
 10. - pripremiti različite oblike dopunske i dodatne nastave Prirode i društva
 11. - pratiti, vrednovati i ocjenjivati vlastiti rad
Literatura:
 1. Nastava u kombiniranim odjelima: priručnik za učiteljice i učitelje., , Lučić, K., Matijević, M., Školska knjiga, Zagreb., 2004.
 2. Nastava usmjerena na učenika, , Matjević, M. i Radovanović, D., Školska knjiga, Zagreb., 2011.
 3. Izvanučionička nastava, , Skok, P, Pedagoški servis, Zagreb., 2002.
Preporučena literatura:
 1. Nastavne metode 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike., , Mattes, W, Naklada Ljevak, Zagreb., 2007.
 2. Projektno učenje., , Munjiza, E., Peko, A., Sablić, M., Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, Učiteljski i Filozofski fakultet., 2007.
 3. Pedagogijska funkcija školskih vrtova: (povijesno iskustvo, suvremeno stanje i tendencija), , Munjiza, E., Hrvatski pedagoško-književni zbor, Slavonski Brod., 2003.
 4. Igrom do sebe: 102 igre za rad u grupi., , Bunčić, K., Ivković, I., Janković, J., Penava Pejčinović, A, Alinea, Zagreb, 2002.
 5. Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj., , Devernay, B., Garašić, D., Vučić, V., Društvo za unapređivanje odgoja i obrazovanja, Zagreb., 2001.
 6. Revolucija u učenju., , Dryden, G., Vos, J., Educa, Zagreb., 2001.
 7. Okoliš-obrazovanje-odgajatelji/učitelji,, , Uzelac, V., Hrvatski pedagoško književni zbor, Zagreb., 1996.
 8. Nacionalni kurikulum, , mzos, www.mzos.hr, 2011.
 9. Kurikulum zdravstvenog odgoja, , mzos, www.azoo.hr/images/zdravstveni/Kurikulum_ZO.pdf, 2012.
 10. Odobreni udžbenici prirode i društva od 1. do 4. razreda., , ..., ..., 2018.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: