MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

NAPREDNI MODELI NASTAVE

Šifra: 122937
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Kovačević
Izvođači: prof. dr. sc. Sonja Kovačević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je da studenti upoznaju različite teorije, sustave i modele procesa nastave i učenja uz kritički i stvaralački odnos prema edukacijskoj teoriji i praksi; da upoznaju različita teorijsko-metodološka ishodišta edukacijskih procesa; da se upoznaju sa razvojnim kontinuitetom nastave; da se upoznaju sa različitim shvaćanjima (teorijama) razvoja i nastave; da upoznaju razliku između tradicionalnih i suvremenih sustava i modela nastave i učenja; da upoznaju različite sustave i modele nastave i njihove posebnosti; da se osposobe za organizaciju nastave u skladu s različitim sustavima i modelima nastave i učenja; da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja na različite situacije edukacijskih procesa; da se motiviraju za istraživački rad na području sustava i modela nastave i učenja.
Ishodi učenja:
 1. - identificirati i analizirati razloge postojanja više teorija, sustava i modela nastave i
  učenja
 2. - identificirati i opisati utjecaj organizacije nastave na razvoj učenika.
 3. - identificirati složenost odgojno-obrazovnog procesa
 4. - objasniti i analizirati razvojni kontinuitet nastave
 5. - razlikovati i usporediti različite paradigmatske osnove i znanstveno-teorijske pozicije
  znanosti o odgoju i obrazovanju
 6. - nabrojati tradicionalne i suvremene sustave i modele nastave i učenja
 7. - usporediti i analizirati tradicionalne i suvremene sustave i modele nastave i učenja
 8. - analizirati temeljne elemente nastavnog procesa u različitim sustavima i modelima
  nastave i učenja
 9. - razlikovati temeljne strukture i funkcije pojedinih sustava
 10. - pripremiti, realizirati i vrednovati nastavni sat u skladu s različitim modelima u
  procesu nastave i učenja
Literatura:
 1. Od Transmisije do majeutike: modeli nastave, , Kovačević, S., Mušanović, L., HFD, 2013.
 2. Super nastava, , Jensen, E., Zagreb: Educa, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : DIDAKTIKA
6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: