MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA III

Šifra: 68132
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Izvođači: dr. sc. Mila Bulić - Seminar

dr. sc. Mila Bulić - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvođenje učenika u: prirodoslovlje, snalaženje u prostoru, stvarno i umanjeno, kartografsko opismenjavanje, poimanje vremena i vremenske orijentacije. Prigodne i razvojne teme. Školska zavičajna zbirka, živi kutić, školski vrt i nastavne ekskurzije u nastavi prirode i društva. Zdravstveni, ekologijski i humani odgoj u nastavi prirode i društva.
Planiranje, pripremanje, realiziranje, analiziranje i vrednovanje javnih predavanja studenata.

Opće kompetencije (cilj):
- osposobiti studente za uspješno planiranje, pripremanje i realizaciju nastave prirode i društva na teorijskoj i praktičnoj razini
Specifične kompetencije (zadaci):
- razvijati vještinu kritičkog odnosa prema sadržajima prirode i društva
- razvijati sposobnost primjenjivanja stečenih znanja u nastavnoj praksi održavanjem javnih predavanja
- osposobiti za izradu nastavnih sredstava, školskih zavičajnih zbirki i živih kutića
- osposobiti za primjenu suvremenih nastavnih sredstva i pomagala u nastavi prirode i društva
- osposobiti za primjenu osnovnih načela te nastavnih metoda i metodičkih oblika rada u nastavi prirode i društva
- osposobiti studente za planiranje i pripremanje nastave prirode i društva
- osposobiti studente za planiranje, pripremanje i realiziranje nastavnih ekskurzija
- razvijati sposobnost praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja vlastitog rada
- razvijati samostalnost, stvaralaštvo i kritičko promišljanje
- poticati i razvijati kreativnost i korelativni pristup u planiranju i realiziranju nastave prirode i društva
- razvijati istraživačke sposobnosti i sposobnosti korištenja informacija
- razvijati sposobnosti vrednovanja tuđeg rada prisustvovanjem i analiziranjem javnih predavanja studenata
- razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici nastave prirode i društva
Literatura:
  1. Kostović-Vranješ, V.: Metodika nastave predmeta prirodoslovnog područja
  2. De Zan, I.: Metodika nastave prirode i društva.
  3. Skok, P.: Izvanučionička nastava.
Preporučena literatura:
  1. Lučić, K., Matijević, M.: Nastava u kombiniranim odjelima: priručnik za učiteljice i učitelje.
  2. Stevanović, M., Papotnik, A., Gumzej, G.: Stvaralačka i projektna nastava.
  3. Munjiza, E: Pedagogijska funkcija školskih vrtova: (povijesno iskustvo, suvremeno stanje i tendencija). .
  4. Devernay, B., Garašić, D., Vučić, V.: Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj.
  5. xxx: Nacionalni kurikulum
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I
Odslušan : METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA II
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: