MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PRAKTIKUM I ŠKOLSKA PRAKSA

Šifra: 68097
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gloria Vickov
Izvođači: dr. sc. Eva Jakupčević - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za: angažirano promatranje i detaljno analiziranje nastavnih sati, kritičko analiziranje nastavnih materijala, planiranje nastave, izradu nastavnog plana i provedbu nastavnog sata.
1. Hospitacije (4V)
2. Analiza hospitacija, uvodna određenja i temeljne karakteristike nastavnog
sata engleskog jezika u ranoj školskoj dobi (4S)
3. Individualni sati studenata i analiza (26 V)
4. Classroom language, individualne simulacije nastavnog sata (4S)
5. Classroom management, individualne simulacije nastavnog sata (4S)
6. Evaluacija i odabir nastavnih materijala, individualne simulacije nastavnog
sata (4S)
7. Uporaba rječnika u ranom učenju engleskog jezika (2S)
8. Primjena TPR metode u ranom učenju engleskog jezika (2S)
9. Nastavna sredstva i pomagala (2S)
10. Interdisciplinarna nastava i rano učenje engleskog jezika (2S)
11. Jezične aktivnosti za djecu s poteškoćama u razvoju (2S)
12. Jezične aktivnosti za nadarenu djecu (2S)
13. Stručno usavršavanje i samoevaluacija (2S)
Literatura:
  1. Ur, Penny: A Course in Language Teaching
  2. Woodward, T. i Lindstromberg, S.: Planning from Lesson to Lesson: A Way of Making Lesson Planning Easier
Preporučena literatura:
  1. Gower, R., Phillips, D. i Walters, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Oxford:
    Heinemann.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE ENGLESKOGA JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI
10. semestar
MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika (10. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: