MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Ana Torlak
 
Tajnica Odsjeka:
Margareta Vukojević, prof.
tel: 021/545-584
 
Studentska služba:
telefon: 021/545-542

 

Odsjek za povijest umjetnosti djeluje od ak.god. 2005/2006. U fokusu svojeg interesa ima bogatu umjetničku baštinu Splita i Dalmacije, gdje blizina i pristupačnost djela graditeljskog naslijeđa te brojnih institucija izraslih iz duge tradicije proučavanja, zaštite i obnove baštine predstavljaju osnovu djelovanja Odsjeka.

U skladu s izraženim društvenim potrebama, Odsjek za povijest umjetnosti obrazuje stručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na potrebe razvoja temeljenog na odgovornom i kreativnom tumačenju umjetničke i kulturne baštine, kao i stručno komunicirati o svom trenutnom društvenom i kulturnom okruženju kroz teorijsko-praktična znanja stečena na studiju.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom izboru

prof. dr. sc. Željko Peković Email Kabinet Odsjeka
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić Email Kabinet Odsjeka

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić Email 224A
izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić Email  
izv. prof. dr. sc. Silva Kalčić Email  
izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević Email 220

Docent

doc. dr. sc. Ana Torlak Email  

Predavač

pred. Kristina Babić Email  

Asistent

Frane Prpa Email 224A

OSTALI

mag. archeol. Slavica Bošnjak Email  

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Ivan Šimat Email  

Redoviti profesor u trajnom izboru

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić Email  

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Josip Belamarić Email  

Docent

doc. dr. sc. Radoslav Bužančić Email  

Naslovni docent

nasl. doc. dr. sc. Zoraida Staničić Demori  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Gotička umjetnost 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ikonologija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Metodika nastave likovne umjetnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove arhitekture i urbanizma 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove muzeologije i muzejske pedagogije 1 diplomski  
Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća 3 diplomski  
Povijest umjetnosti starog vijeka 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romanička umjetnost 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Suvremena umjetnost 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija i povijest dizajna 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija likovnih umjetnosti 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Umjetnost ranog srednjeg vijeka 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske 2 prijediplomski  
Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije 4 prijediplomski  
Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Umjetnost XV. i XVI st. 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti 5 prijediplomski  
Uvod u likovnu umjetnost 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Vizualne komunikacije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Zaštita spomenika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Antička mitologija i ikonografija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) 3 diplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) 4 diplomski  
Engleski jezik I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik III 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik IV 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti 2 diplomski  
Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara 2 diplomski  
Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti 1 diplomski  
Metodologija obrade nepokretnih kulturnih dobara - stručni pristup 5 prijediplomski  
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti 2 diplomski  
Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture 1 diplomski  
Odabrane teme iz srednjovjekovnog slikarstva i kiparstva 1 diplomski  
O spomeniku: prostor, oblik, značenje 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijesno-umjetnička radionica 1 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijesno-umjetnička radionica 2 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijesno-umjetnička radionica III. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti 3 diplomski  
Skulptura i arhitektura srednjovjekovne hrvatske države 3 prijediplomski  
Talijanski jezik I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik III 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik IV 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Urbanističke teme 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Urbanizam srednjovjekovnih komuna 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Završni rad - Povijest umjetnosti 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Studiji

PRIJEDIPLOMSKI DIPLOMSKI

Prijediplomski studij povijesti umjetnosti osmišljen je kako bi studente upoznao s temeljnim pojmovima i konceptima umjetničkog djelovanja kroz povijest, umjetničkim fenomenima i značajkama današnjeg doba te obučio povjesničare umjetnosti sa osnovnim znanjem potrebnim za nastavak studija povijesti umjetnosti ili srodnih znanstvenih područja.

Osim temeljne nastave u učionici, program uključuje i terensku nastavu gdje se koriste mogućnosti podučavanja na primjerima izvorne umjetničke građe, često dostupne u svojem izvornom ambijentu. Program traje šest semestara i organiziran je kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 180 ECTS bodova stječu titulu prvostupnika (BA) povijesti umjetnosti i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.

 Diplomski studij povijesti umjetnosti nastavničkog je smjera, no svojim predmetnim rasponom otvara mogućnosti profesionalnog usmjeravanja i prema muzejsko-galerijskom sektoru, konzervatorskim zavodima, ustanovama u kulturi i turizmu, znanstvenoj i stručnoj publicistici.

Studenti se tijekom studija, pored stjecanja pedagoških, didaktičkih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave, upoznaju s problematikom proučavanja složenijih fenomena iz polja povijesti umjetnosti i načinima njihova podučavanja u nastavnom procesu.

Program traje četiri semestra te je organiziran kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 120 ECTS bodova stječu titulu diplomiranog magistra edukacije povijesti umjetnosti (mag.hist. art.) i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.


Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

18.03.2021

X. Dan povijesti umjetnosti

Pozivamo Vas da se priključite X. Danu povijesti umjetnosti koji će se održati u petak, 19. 3. 2021. godine s početkom u 10:00.

Možete se priključiti putem Zoom-a na sljedećoj poveznici:
https://us02web.zoom.us/j/86985462206?pwd=RTAzRGxHUkJNQTZSWi9tNFhiL3d6UT09
Meeting ID: 869 8546 2206
Lozinka: 837020

Program možete pronaći i u Facebook događaju.

Popis obavijesti