MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

icapeta@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za povijest umjetnosti djeluje od ak.god. 2005/2006. U fokusu svojeg interesa ima bogatu umjetničku baštinu Splita i Dalmacije, gdje blizina i pristupačnost djela graditeljskog naslijeđa te brojnih institucija izraslih iz duge tradicije proučavanja, zaštite i obnove baštine predstavljaju osnovu djelovanja Odsjeka.

U skladu s izraženim društvenim potrebama, Odsjek za povijest umjetnosti obrazuje stručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na potrebe razvoja temeljenog na odgovornom i kreativnom tumačenju umjetničke i kulturne baštine, kao i stručno komunicirati o svom trenutnom društvenom i kulturnom okruženju kroz teorijsko-praktična znanja stečena na studiju.

Završetkom diplomskog studija stječe se titula magistra/magistre edukacije povijesti umjetnosti.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Željko Peković Email Kabinet Odsjeka
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić Email Kabinet Odsjeka

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić Email 224A
izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić Email  
izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević Email 220

Docent

doc. dr. sc. Silva Kalčić Email Kabinet br. 222
doc. dr. sc. Ana Torlak Email 224a

Predavač

pred. Kristina Babić Email  

Asistent

Frane Prpa Email 224A

OSTALI

mag. archeol. Slavica Bošnjak Email  

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Radoslav Tomić Email  

Docent

doc. dr. sc. Radoslav Bužančić Email  

Naslovni docent

doc. dr. sc. Zoraida Staničić Demori  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Gotička umjetnost 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ikonologija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Metodika nastave likovne umjetnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove arhitekture i urbanizma 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove muzeologije i muzejske pedagogije 1 diplomski  
Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća 3 diplomski  
Povijest umjetnosti starog vijeka 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romanička umjetnost 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Suvremena umjetnost 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija i povijest dizajna 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija likovnih umjetnosti 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Umjetnost ranog srednjeg vijeka 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske 2 prijediplomski  
Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije 4 prijediplomski  
Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Umjetnost XV. i XVI st. 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti 5 prijediplomski  
Uvod u likovnu umjetnost 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Vizualne komunikacije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Zaštita spomenika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Antička mitologija i ikonografija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) 3 diplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) 4 diplomski  
Engleski jezik I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik III 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik IV 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti 2 diplomski  
Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara 2 diplomski  
Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti 1 diplomski  
Metodologija obrade nepokretnih kulturnih dobara - stručni pristup 5 prijediplomski  
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti 2 diplomski  
Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture 1 diplomski  
Odabrane teme iz srednjovjekovnog slikarstva i kiparstva 1 diplomski  
O spomeniku: prostor, oblik, značenje 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijesno-umjetnička radionica 1 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijesno-umjetnička radionica 2 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijesno-umjetnička radionica III. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti 3 diplomski  
Skulptura i arhitektura srednjovjekovne hrvatske države 3 prijediplomski  
Sveci zaštitnici i lokalni sveci u umjetnosti Dalmacije od Tridentskog koncila do 1815. godine 3 diplomski  
Talijanski jezik I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik III 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik IV 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Urbanističke teme 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Urbanizam srednjovjekovnih komuna 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Završni rad - Povijest umjetnosti 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Studiji

PREDDIPLOMSKI DIPLOMSKI

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti osmišljen je kako bi studente upoznao s temeljnim pojmovima i konceptima umjetničkog djelovanja kroz povijest, umjetničkim fenomenima i značajkama današnjeg doba te obučio povjesničare umjetnosti sa osnovnim znanjem potrebnim za nastavak studija povijesti umjetnosti ili srodnih znanstvenih područja.

Osim temeljne nastave u učionici, program uključuje i terensku nastavu gdje se koriste mogućnosti podučavanja na primjerima izvorne umjetničke građe, često dostupne u svojem izvornom ambijentu. Program traje šest semestara i organiziran je kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 180 ECTS bodova stječu titulu prvostupnika (BA) povijesti umjetnosti i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.

 Diplomski studij povijesti umjetnosti nastavničkog je smjera, no svojim predmetnim rasponom otvara mogućnosti profesionalnog usmjeravanja i prema muzejsko-galerijskom sektoru, konzervatorskim zavodima, ustanovama u kulturi i turizmu, znanstvenoj i stručnoj publicistici.

Studenti se tijekom studija, pored stjecanja pedagoških, didaktičkih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave, upoznaju s problematikom proučavanja složenijih fenomena iz polja povijesti umjetnosti i načinima njihova podučavanja u nastavnom procesu.

Program traje četiri semestra te je organiziran kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 120 ECTS bodova stječu titulu diplomiranog magistra edukacije povijesti umjetnosti (mag.hist. art.) i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.


Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

02.05.2023

Dioklecijanova palača: trajno i promjenjivo

Dioklecijanova palača: trajno i promjenjivo
 
Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom Dioklecijanova palača: trajno i promjenjivo, koje će za studente prve godine preddiplomskog studija održati Ana Šverko, u srijedu 3.5.2023., u 10:30 u učionici P28.
U predavanju će prikazati genezu prostora unutar okvira Dioklecijanove palače od antike do danas. Skrenut će pozornost na sačuvane arhitektonsko-urbanističke dijelove iz razdoblja antike, a zatim i srednjeg vijeka, renesanse, baroka, 19. te 20. stoljeća, i pokušati objasniti zašto su upravo oni ostali sačuvani kao svjedoci vremena, i zašto je Palača kroz stoljeća uspijevala odgovarati na promjenjive potrebe svojih stanovnika, a istovremeno zadržati ono trajno u prostoru u čemu se taloži identitet mjesta.  
Ana Šverko je arhitektica i povjesničarka arhitekture, znanstvena savjetnica u Institutu za povijest umjetnosti - Centru Cvito Fisković u Splitu.

Kvalitetno obrazovanje Održivi gradovi i zajednice

Popis obavijesti