021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

...časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, časopis je s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom. Objavljuje znanstvene radove iz različitih područja koja istražuju odgoj i obrazovanje sa svrhom povećanja produktivnosti i promocije znanstvenoistraživačkoga rada. Otvoren je znanstvenicima u Republici Hrvatskoj i svijetu. Časopis objavljuje članke koji nisu prethodno objavljeni u drugim publikacijama. Članci se objavljuju na hrvatskome i engleskome jeziku. Časopis izlazi dva puta godišnje, a prilozi se zaprimaju na e-adresu skolskivjesnik@ffst.hr tijekom cijele godine.


 

Članci objavljeni u časopisu Školski vjesnik navode se u sljedećim međunarodnim sekundarnim publikacijama:
Educational Research Abstract Online
Library & Information Science Abstracts (LISA)
MLA International Bibliography
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

 

Puni tekstovi radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili odgojno-obrazovnu svrhu uz poštivanje prava autora i izdavača.

 

Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima.

 

Adresa časopisa:

Školski vjesnik – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu
Poljička cesta 35, 21000 Split
E-pošta: skolskivjesnik@ffst.hr

ISSN 0037-654X (tisak)
ISSN 1849-532X (online)
ISSN 1848-0756 (CD-ROM)
https://doi.org/10.38003/sv

 

Prava korištenja (slobodan prisup CC-BY-NC): Cjeloviti tekst radova objavljenih u časopisu smije se besplatno koristiti uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

 google maps embed iframe generator