021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

ŠKOLSKI USPJEH, INTELIGENCIJA I UČITELJSKE PROCJENE SPOSOBNOSTI UČENIKA U ODNOSU NA POPULARNOST UČENIKA UNUTAR RAZREDNOG ODJELA

Autor: Mara Marasović Dundić, Neda Pleić

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.71.1.16

2022. Vol. 71, Br. 1. – M.-Marasović Dundić -N.-Pleić


Sažetak:

Ovim istraživanjem ispituje se kako je popularnost učenika u predmetnoj i u razrednoj nastavi povezana sa školskim uspjehom, inteligencijom i učiteljskim procjenama učeničkih sposobnosti. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 412 učenika od 1. do 8. razreda Osnovne škole „Visoka” u Splitu. Korištene su progresivne matrice, procjene učitelja na ljestvici PROFNAD te sociometrijski upitnik. Ovim istraživanjem pokazuje se kako popularniji učenici imaju viši školski uspjeh, više intelektualne sposobnosti te učitelji procjenjuju njihove sposobnosti višima, posebice rukovodne. Najviše ima izoliranih učenika, a najrizičniji su odbačeni i kontroverzni učenici. Nema spolnih razlika kod inteligencije, školskog uspjeha, ali učitelji procjenjuju umjetničke sposobnosti djevojčica višima. Dječaci su češće odbačeni, a djevojčice su češće izolirane. Istraživanja ove vrste korisna su unutar same škole jer ostavljaju mogućnost intervencija za poboljšanje socijalnog statusa izoliranih, odbačenih i kontroverznih učenika.

Ključne riječi:

socijalni status, sociometrija, sposobnosti učenika, utjecaj učitelja