021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

TRADICIJSKA IGRA I SUVREMENI KURIKULUM – MIŠLJENJE RODITELJA I ODGAJATELJA

Autori: Ivana Visković, Jelena Topić

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.1.2

Članak: 2020. Vol.69. Broj 1. Visković, Topić


Sažetak:

Promjene socijalnih interakcija u suvremenom društvu ograničavaju prijenos tradicijske igre kao značajnog segmenta kulturne nematerijale baštine. Pretpostavlja se da bi uvođenje tradicijske igre u institucionalni RPOO doprinjelo njenom očuvanju. Ispitano je mišljenje odgajatelja i roditelja djece rane i predškolske dobi o važnosti i svrhovitosti primjene tradicijske igre u odgojno-obrazovnom procesu. Važnost tradicijske igre značajnije procjenjuju ispitanici starije nego mlađe životne dobi, te visokooobrazovani nego nižeobrazovani ispitanici. Mjesto odrastanja ispitanika povezano je s procjenom ograničenja tradicijske igre. Procjena igre na otvorenom bez nadzora odraslih pozitivno korelira s procjenom zaokupljenosti djece virtualnim svijetom. Provedba akcijskih istraživanja o mogućnosti implementacije tradicijske igre uz longitudinalna istraživanja dječjeg razvoja, moguće bi ukazala na važnost tradicijske igre.

Ključne riječi:

dijete rane i predškolske dobi, doprinos, igra na otvorenom, međugeneracijski prijenos, nematerijalna kulturna baština, ograničenja