021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

OD UPRAVE DO STUDENTA: TRI PERSPEKTIVE O LJUDSKIM PRAVIMA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Autor: Željka Ivković Hodžić, Marina Matešić

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.2.3

2021. Vol. 70, No. 2. – Ž.-Ivković Hodžić-M.-Matešić


Sažetak:

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja o ljudskim pravima provedenog tijekom 2018. i 2019. na učiteljskim fakultetima te studijima psihologije, pedagogije i socijalnog rada u Hrvatskoj. Cilj istraživanja bio je ispitati zastupljenost ishoda učenja o ljudskim pravima na navedenim studijima s posebnim osvrtom na dječja prava, dječju participaciju te koncept djeteta kao aktivnoga građanina, uobičajenima u diskursu suvremene paradigme djetinjstva. Istraživanje je provedeno mješovitom metodom te je primijenjena triangulacija s trima različitim izvorima ispitanika: anketa sa sveučilišnim nastavnicima, intervjui s predstavnicima studijskih programa te anketa sa studentima, pri čemu su se svi tipovi podataka u analizi tretirali kao ravnopravni. Različiti tipovi podataka pokazali su neujednačene perspektive između institucionalnih aktera, ali i sličnosti sveučilišne populacije s drugim razinama obrazovnog sustava.

Ključne riječi:

dječja prava, ljudska prava, odgajateljska profesija, učiteljska profesija, visoko obrazovanje.