021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

SOCIJALNA KREATIVNOST UČENIKA RAZREDNE NASTAVE I OBRASCI PONAŠANJA U SUKOBIMA U ŠKOLI

Autori: Nataša Vlah, Darko Lončarić, Anamaria Brižan

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.1.1

Članak: 2020. Vol.69. No.1 Vlah, Lončarić, Brižan


Sažetak:

Prema teoriji rješavanja sukoba, u školi, kao odgojno-obrazovnoj instituciji, mogući su sustavni utjecaji na konstruktivna socijalna ponašanja i kvalitetne izbore. Cilj rada bio je utvrditi povezanost između kreativnog potencijala učenika razredne nastave i njihovih obrazaca ponašanja u sukobima u školi. Učenici razredne nastave (N=73; 55.1% djevojčica) sudjelovali su u istraživanju rješavanjem testa potencijalne socijalne kreativnosti EPoC-SOC. Tri obrasca učeničkih ponašanja (pobjeđivanje, izbjegavanje i suradnja) procjenjivale su njihove učiteljice i učitelji (N=16; 38-60 godina; 96% žene). Nestandardizirani rezultati korišteni su za procjenu divergentno-eksplorativnog mišljenja kao i konvergentno-integrativnog mišljenja u zadacima s dijadnim socijalnim odnosima i u grupnim zadacima. Korelacijskom analizom utvrđena je samo statistički značajna negativna povezanost obrasca izbjegavanja s postignućem na zadacima konvergentno-integrativne socijalne kreativnosti. Dobiveni rezultati sugeriraju potrebu za daljnjim istraživanjima povezanosti
učenikove socijalne kompetentnosti i ponašanja u sukobima.

Ključne riječi:

EPoC, obrasci ponašanja u konfliktnim situacijama, razredna nastava, socijalna kreativnost