021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

DJECA S POSEBNIM POTREBAMA U VERTIKALI HRVATSKOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA: KOMPARATIVNA ANALIZA ZAKONSKE REGULATIVE

Autor: Iva Batur, Amanda Glavaš

Vrsta rada: Pregledni rad

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.2.13

2021. Vol. 70, No. 2. – I.-Batur -A.-Glavaš


Sažetak:

Inkluzivni odgoj i obrazovanje prihvaća činjenicu da sva djeca imaju različite (posebne) potrebe koje je potrebno uvažavati. Preduvjet su za to zakonske regulative za odgoj i obrazovanje djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koje se kontinuirano ažuriraju u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama. Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi razlike u zakonskom reguliranju odgoja i obrazovanja djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama na vertikalnoj i/ili horizontalnoj razini. Na vertikalnoj razini uspoređuju se dva podsustava: a) rani i predškolski te b) školski – osnovnoškolski i srednjoškolski. S druge strane, na horizontalnoj razini uspoređuju se dvije podskupine: djeca i učenici s teškoćama u razvoju te darovita djeca i učenici. S tom je namjerom u istraživanju provedena kvalitativna komparativna analiza primarnih izvora podataka u zakonskim aktima koji reguliraju odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama u Republici Hrvatskoj. Analizom je utvrđena bolja reguliranost školskog odgojno-obrazovnog sustava u odnosu na rani i predškolski te bolja reguliranost akata koji se tiču djece i učenika s teškoćama u razvoju u odnosu na darovite. Prema tome, dobiveni rezultati upućuju na potrebu reguliranja zakonskih akata prethodno navedenih sustava i skupina s ciljem zadovoljenja njihovih potreba.

Ključne riječi:

darovita djeca, djeca s teškoćama, inkluzija, odgojno-obrazovni proces.