021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I ZAKONODAVNI OKVIR RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autor: Petra Bučević, Ida Somolanji Tokić

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.1.7

Vrsta rada: Pregledni rad

2021. Vol. 70. Broj 1 – P.-Bučević-I.-Somolanji-Tokić


Sažetak:

Važnost i vrijednost pedagoške dokumentacije u Republici Hrvatskoj naglašeni su „Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazo[1]vanje“ (Narodne novine, br. 01/15). Ipak, u praksi je prisutno njezino različi[1]to shvaćanje, što je odraz jaza u komunikaciji pedagogijske teorije i prakse čemu svakako pridonose i drugi propisi koji uređuju različite segmente odgojno-obrazovnog sustava. Ovaj rad nastoji definirati pedagošku dokumentaciju u svjetlu suvremene paradigme ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te prikazuje sadržaj aktualnih zakona, standarda i pravilnika o pitanju određenja pedagoške dokumentacije te u odnosu na „Nacionalni kurikulum“. Iako usuglašenost sadržaja oko definiranja temeljnih pojmova ne jamči i njihovo razumijevanje i primjenu u praksi, ono osigurava jednako polazište potrebno za kvalitetne promjene. S obzirom na to da je riječ o temeljnim propisima koji reguliraju rad odgojno-obrazovnih ustanova i imaju izravne implikacije na kvalitetu, njihova je usklađenost međusobno te sa suvremenom pedagogijskom teorijom neophodna

Ključne riječi:

analiza sadržaja, kurikul, osuvremenjivanje, usklađivanje, zakon