021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

VRŠNJAČKO NASILJE I UČENIČKA PERCEPCIJA ŠKOLSKE KLIME

Autor: Karlo Bojčić, Sanela Mandić Vidaković

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.71.1.12

2022. Vol. 71, Br. 1. – K.-Bojčić -S.-Mandić Vidaković


Sažetak:

Rad analizira anketno istraživanje o iskustvima učenika s vršnjačkim nasiljem i njihovu percepciju školske klime. Istraživanje je provedeno na uzorku od 186 učenika predmetne nastave jedne osnovne škole u Našicama u dobi od 11 do 15 godina. Cilj je rada ispitati odnos doživljenog i počinjenog vršnjačkog nasilja u školi s učeničkom procjenom školske klime te utvrditi postoje li statistički značajne razlike u doživljavanju i činjenju vršnjačkog nasilja s obzirom na spol, dob i školski uspjeh učenika. Utvrđena je statistički značajna razlika prema spolu i školskom uspjehu u učestalosti viktimizacije i činjenju vršnjačkog nasilja u proteklih sedam dana. Utvrđena je i značajna, laka povezanost između učestalosti doživljenog i počinjenog vršnjačkog nasilja u školi te percepcije negativne školske klime. Iz rezultata proizlazi važnost usmjeravanja preventivnih programa na različite sastavnice školske klime od učenika, učitelja, roditelja i međuljudskih odnosa svih dionika škole do organizacijske strukture škole.

Ključne riječi:

nasilje, vršnjaci, učenici osnovne škole, viktimizacija