021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

JEZIKOSLOVNI NAZIVI U SUVREMENIM UDŽBENICIMA HRVATSKOGA JEZIKA

Autor: Jadranka Nemeth-Jajić, Petra Božanić

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.71.1.2

2022. Vol. 71, Br. 1. – J.-Nemeth-Jajić -P.-Božanić


Sažetak:

Od uvođenja predmetnoga kurikula za Hrvatski jezik 2019. godine do danas izrađeni su novi udžbenici hrvatskoga jezika, a cilj ovoga rada bio je istražiti koliko su oni usklađeni u uporabi jezikoslovnoga nazivlja. Dosadašnja su istraživanja naime uputila na neujednačenost i nedosljednost uporabe jezikoslovnoga nazivlja u udžbenicima hrvatskoga jezika koja se, među ostalim, ogleda u brojnim sinonimnim parovima i nizovima, što stvara poteškoće u školskoj praksi. U prvoj fazi istraživanja, koja se prikazuje u ovom radu, analizirani su svi osnovnoškolski udžbenici od petoga do osmoga razreda, pri čem su razmatrani nazivi na fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, leksikološkoj i pravopisnoj razini. Rezultati analize udžbenika uspoređeni su s nazivljem u suvremenim školskim gramatikama i hrvatskim pravopisima te s Nastavnim planom i programom za osnovnu školu iz 2006. i s predmetnim kurikulom za Hrvatski jezik – Kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije iz 2019. Iako na svim razmatranim razinama i u novim udžbenicima ima naziva koji se različito imenuju, ipak se može zaključiti da su suvremeni udžbenici glede uporabe jezikoslovnih naziva u većoj mjeri usklađeni od prijašnjih udžbenika.

Ključne riječi:

hrvatski jezik, imenovanje jezikoslovnih naziva, osnovnoškolski udžbenici