021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

SAMOPROCJENA SOCIJALNIH KOMPETENCIJA STUDENATA UČITELJSKOG STUDIJA IZ KONTEKSTA ODRŽIVOG RAZVOJA

Autor: Antonia Ćurić

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.2.9 

2021. Vol. 70, No. 2. – A.-Ćurić


Sažetak:

Socijalna kompetentnost važan je ishod odgoja i obrazovanja za održivi razvoj jer se procesima socijalnog učenja pridonosi stvarnim promjenama. Održivi razvoj označava razvojne procese koji kombiniraju ekonomsku i socijalnu dobrobit i učinkovitost s ekološkom otpornošću i zdravljem, kako ovdje i sada, tako i drugdje, i u budućnosti. Cilj istraživanja bio je ispitati studentsku samoprocjenu socijalne kompetentnosti. U istraživanju je sudjelovalo 127 studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Konstruirana je i validirana Skala samoprocjene socijalnih kompetencija u kontekstu održivog razvoja. Analizom skale utvrđena su tri faktora – Usmjerenost na cilj, Samoizražavanje i Globalne kompetencije. Rezultati istraživanja ukazuju na zadovoljavajuću primjenjivost konstruiranih skala, ali kako je riječ o preliminarnom istraživanju, ove zaključke iznosimo s oprezom. Utvrđena je umjerena do visoka samoprocjena studentskih socijalnih kompetencija. Iako rezultati nisu zabrinjavajući, ukazuju na potrebu obogaćivanja interpersonalnih vještina budućih učitelja kako bi njihova sigurnost u vlastitu izvedbu bila veća.

Ključne riječi:

održivi razvoj, socijalne kompetencije, stavovi, studenti, učitelji.