021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

(NE)PJEVANJE ZA VRIJEME PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 – MIŠLJENJA I EMOCIONALNI DOŽIVLJAJ UČENIKA OD 5. DO 8. RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autor: Tamara Jurkić Sviben, Nikola Sebastian Jambrošić

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.2.11

2021. Vol. 70, No. 2. – T.-Jurkić Sviben -N.-Sebastian Jambrošić


Sažetak:

Pjevanje je važan čimbenik u nastavi Glazbene kulture te, uz obvezne sadržaje, aktivnost koja se najviše provodi. Znanstvena literatura potvrđuje da pjevanje u većoj mjeri kod učenika izaziva pozitivne emocionalne reakcije. Proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 u ožujku 2020. godine gotovo sve pjevačke aktivnosti bile su na dulje vrijeme obustavljene. Cilj istraživanja bio je uočiti postoji li razlika u percepciji nezadovoljstva obustavom pjevanja ovisno o tome jesu li se učenici prije pandemije aktivno i intenzivnije bavili pjevanjem u odnosu na one koji tu aktivnost nisu imali ili su je imali u minimalnoj mjeri. Prvi problem bio je istražiti postoji li razlika u osobnom nezadovoljstvu (sreći) i percepciji nezadovoljstva obustavom pjevanja ovisno o tome jesu li se učenici aktivno bavili pjevanjem prije pandemije ili nisu te jesu li tijekom pandemije nastavili s pjevanjem u virtualnom okruženju („online“) ili su sasvim prekinuli s aktivnim pjevanjem. Potvrđene su hipoteze da učenici koji su članovi zbora i/ili ansambala osjećaju intenzivniji nedostatak i osobno nezadovoljstvo obustavom glazbenih aktivnosti tijekom pandemije nego oni koji su se aktivno bavili pjevanjem samo na satu Glazbene kulture te da su učenici koji su se tijekom pandemije bavili muziciranjem u virtualnom okruženju („online“) zadovoljniji i pokazuju pozitivnije emocije u odnosu na one koji su se prestali baviti glazbom. Drugi problem bio je istražiti postoji li razlika u percepciji pjevanja uživo i pjevanja u virtualnom okruženju („online“). Potvrđeno je da učenici koji su iskusili i pjevanje uživo i pjevanje u virtualnom okruženju („online“) smatraju da pjevanje uživo ima veći učinak od pjevanja u virtualnom okruženju („online“). Rezultati potvrđuju da pjevanje utječe pozitivno na pjevača te da ograničavanje pjevanja intenzivira osobno nezadovoljstvo.

Ključne riječi:

nastava na daljinu, osobno zadovoljstvo, skupno muziciranje, pjevanje, COVID-19.