021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

GLAZBENE PREFERENCIJE UČENIKA PREMA KLASIČNOJ GLAZBI, GLAZBI 20. STOLJEĆA I GLAZBAMA SVIJETA – HIPOTEZA OTVORENOSTI

Autor: Snježana Dobrota, Marija Sarajčev

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.1.1

2021. Vol. 70, Broj 1 – S.-Dobrota-M.-Sarajčev

Sažetak:

U radu su istražene preferencije učenika prema klasičnoj glazbi, glazbi 20. stoljeća i glazbama svijeta te utjecaj dobi, spola i poznatosti na preferencije glazbe 20. stoljeća i glazbi svijeta. U okviru istraživanja primijenjen je upitnik općih podataka i skala procjene za ispitivanje preferencija glazbenih ulomaka na uzorku od 183 sudionika i to učenika četvrtih i osmih razreda osnovne škole te učenika završnog razreda gimnazije. Učenici generalno pokazuju najveće preferencije glazbi svijeta. Potvrđen je utjecaj dobi na preferencije glazbe 20. stoljeća i glazbe svijeta. Učenice, u odnosu na učenike, pokazuju veće preferencije glazbe 20. stoljeća, a u slučaju glazba svijeta nisu uočene statistički značajne razlike s obzirom na spol. Potvrđeno je da učenici pokazuju veće preferencije poznate glazbe u odnosu na glazbu koja im nije poznata. Činjenica da su mlađi učenici otvoreniji prema različitim glazbenim stilovima može imati značajne implikacije za koncipiranje glazbenih aktivnosti predškolske i rane školske dobi.

Ključne riječi:

glazbeni stilovi, glazbene preferencije, hipoteza otvorenosti, nastava glazbe.