021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

1.Socijalna kreativnost učenika razredne nastave i obrasci ponašanja u sukobima u školi (str.9-28)

Social creativity of early primary school pupils and behavioral patterns in school conflicts(pp.29-48)

Nataša Vlah, Darko Lončarić, Anamaria Brižan – Izvorni znanstveni članak

 

2. Tradicijska igra i suvremeni kurikulum – mišljenje roditelja i odgajatelja (str.49-68)

Traditional play and contemporary curriculum – parents’ and teachers’ opinions (pp.69-88)

Ivana Visković, Jelena Topić – Izvorni znanstveni članak

 

3. Poticanje dječje kreativnosti u predškolskim ustanovama (str.89-110)

Fostering children’s creativity in preschool institutions(pp.111-132)

Marina Đuranović, Irena Klasnić, Irena Matešić – Pregledni članak

 

4. Nada u budućnost? Stavovi budućih učitelja prema temeljnim vrijednostima Nacionalnog okvirnog kurikuluma i prema odgoju i obrazovanju (str.133-152)

Hope for the future? The future teachers’ attitudes towards the core values of the National curriculum framework and towards education system (pp.153-172)

Tomislav Cerinski – Izvorni znastveni članak

 

5. Tradicionalna paradigma i progresivizam suvremene paradigme ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (str.173-190)

Traditional paradigm and progressivism of contemporary paradigm in early and preschool education (pp.191-208)

Željka Pintar – Pregledni članak


6. Matematička i glazbena igra u funkciji socijalnog i emocionalnog razvoja djeteta

Mathematics and music game in the function of child’s social and emotional development (pp.209-225)

Stajka Rajić, Vesna Todorčević, Alma Tasevska – Prethodno priopćenje


7. Šah kao izvannastavna aktivnost (str.227-242)

Chess as an extracurricular activity (pp.243-260)

Saša Martinović, Ivan Markić – Prethodno priopćenje

 

8. Uloga marketinga u upravljanju odgojnoobrazovnom ustanovom (str.261-276)

The role of marketing in the management of upbringing and education institution (pp.277-292)

Josip Miletić – Pregledni članak