021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

ISTRAŽIVAČKI PRISTUP KAO SUVREMENA NASTAVA ILI TEK ODMAK OD TRADICIONALNE NASTAVE? MIŠLJENJA UČITELJA O ISTRAŽIVAČKOM PRISTUPU U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Autor: Dunja Anđić, Karmen Vidas

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.1.6

2021. Vol. 70, Broj 1 – D.-Anđić-K.-Vidas


Sažetak:

Istraživački pristup u nastavi Prirode i društva smatra se novim pristupom u učenju i poučavanju u osnovnoj školi. Međutim, pitamo se je li to doista tako. Zato je provedeno istraživanje s ciljem ispitivanja odgojno-obrazovne prakse učitelja razredne nastave u realizaciji istraživačkog pristupa u nastavi Prirode i društva. Istraživanje je provedeno kvalitativnom metodologijom na uzorku 24 učitelja razredne nastave u osnovnim školama. Za potrebe istraživanja konstruiran je polustrukturiran intervju. Rezultati istraživanja uputili su na upoznatost učitelja s istraživačkim pristupom i njihovu motiviranost za njegovo provođenje u nastavi Prirode i društva. Dobiveni su rezultati također uputili na to da učitelji u velikoj mjeri smatraju da posjeduju određene kompetencije za njegovu implementaciju, a prilikom realizacije primjenjuju nastavne metode i nastavne oblike rada koji omogućuju veću aktivnost učenika. Zaključuje se da je potrebno dodatno educirati učitelje jer, iako je riječ o suvremenom pristupu, njegova realizacija još uvijek nije na očekivano zadovoljavajućoj razini i stoga on predstavlja tek prvi korak ka suvremenijoj nastavi u školama

Ključne riječi:

istraživački pristup, kompetencije, kurikul, motivacija, odgojno-obrazovna praksa