021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

POVEZANOST OBITELJSKIH OKOLNOSTI I ODABIRA SREDNJOŠKOLSKOGA OBRAZOVANJA

Autor: Snježana Dubovicki, Maja Zorić

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

Sažetak:

Odabir srednje škole, odnosno budućega zanimanja važna je, a najčešće i prva velika odluka u životu svakoga učenika. Zanimanje je dobro izabrano ako je u skladu s učenikovim sposobnostima, afinitetima, zahtjevima tržišta rada, ali i obiteljskim okolnostima u kojima učenik živi. Ta odluka utječe na cjelokupni budući život učenika, definira ga i usmjerava na određeni put. U ovom radu predstavljeni su rezultati istraživanja povezanosti socioekonomskih uvjeta obitelji, vrijednosti koje se u obitelji potiču te mišljenja učenika o čimbenicima koji utječu na izbor zanimanja i odabir srednje škole. Istraživanje je provedeno na uzorku od 163 učenika od prvoga do trećega razreda trogodišnje strukovne škole. Rezultati istraživanja pokazuju da 63,73 % roditelja učenika upisanih u trogodišnju strukovnu školu ima završenu srednju školu, njih 21,57 % osnovnu, 66,67 % roditelja je zaposleno te 60,74 % učenika živi s oba roditelja. Rezultati istraživanja pokazuju kako su učenici u većini slučajeva željeli upisati trogodišnju strukovnu školu.

Ključne riječi:

izbor zanimanja, obitelj, socioekonomski status, strukovno obrazovanje