021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

UČINCI PROGRAMA GLAZBENO-RITMIČKIH STIMULACIJA NA ODREĐENE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DJECE S OŠTEĆENJEM SLUHA

Autor: Ivana Hadžihasanović, Merima Čaušević, Indira Mahmutović

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.71.1.10

2022. Vol. 71, Br. 1. – I.-Hadžihasanović -M.-Čaušević -I.-Mahmutović


Sažetak:

Određena istraživanja o razvoju motoričkih sposobnosti djece s oštećenjem sluha pokazuju da njihove sposobnosti nisu u skladu s dobi iako imaju iste osnove za razvoj kao i čujuća djeca. Edukacija djece s oštećenjem sluha dominantno je usmjerena na rehabilitaciju sluha i govora, a aktivnosti vezane za glazbu i sport uglavnom su zanemarene. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati učinke glazbeno-ritmičkih stimulacija na razvoj odabranih motoričkih sposobnosti djece s oštećenjem sluha u dobi od šest do petnaest godina. Zbog toga je kreiran poseban glazbeno-plesni program radionica za 26 djece s oštećenjem sluha (12 dječaka i 14 djevojčica) u trajanju od četiri i pol mjeseca. Na početku realizacije programa provedeno je inicijalno mjerenje koordinacije tijela i brzine pokreta te po završetku finalno mjerenje kroz pet standardiziranih testova. Za analizu efekata primijenjenih glazbeno-ritmičkih i plesnih stimulacija korišten je t-test za završne uzorke (paired samples test). Rezultati su istraživanja ukazali na određene statistički značajne razlike u sposobnostima koordinacije tijela i brzine pokreta, odnosno da program glazbeno-plesnih radionica ima pozitivan učinak na razvoj odabranih motoričkih sposobnosti kod djece s oštećenjem sluha.

Ključne riječi:

brzina pokreta, glazbeno-plesne radionice, koordinacija tijela.