021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

PROCJENA KVALITETE RADA NASTAVNIKA S NAGLASKOM NA INDIVIDUALIZIRANE ODGOJNO-OBRAZOVNE PROGRAME

Autor: Šejla Bjelopoljak

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

Sažetak:

Specifičnost rada u redovnim odjelima svakako naglašavaju kompetencije nastavnika da odgovore izazovima individualiziranja nastave te da ovisno o planiranoj podršci djetetu osiguraju individualan plan napredovanja u odgojno-obrazovnom procesu. Nerijetko je nastavno osoblje nezadovoljno uslijed previsokih očekivanja prema sebi ili sustavu, a povratne informacije o kvaliteti svoga rada, empirijski zasnovanog, nema. U praksi su prisutni i argumenti na račun nekvalitete rada, da nastavnim sadržajima pridajemo više značaja na štetu najvažnijeg faktora odgojno-obrazovnog procesa – učenika. Što ako te činjenice ne vrijede za nastavno osoblje koje zbog prirode načina rada jest orijentirano na dijete? Cilj je rada bio ispitati kvalitetu rada nastavnika u procesu izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa uzimajući u obzir izazove, rad s učenicima različite dobi u razrednoj i predmetnoj nastavi. Rezultati potvrđuju da uzorak istraživanja individualizira odgojno-obrazovne programe u slučajevima podrške, uslijed razvojnih teškoća djece, te da ne postoji statistički značajna razlika u radu ovisno o dobi djece. Ova je kategorija nastavnika homogena. Rezultati potvrđuju i da je u ovom slučaju neopravdano govoriti o orijentaciji na odgojno-obrazovna područja, pa tek onda na učenika. Pod dojmom područja socijalizacije, opismenjavanja, matematike i školskih vještina nastavnici su tek 2,3 % prilikom izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa. Ujedno ovakav način rada govori u prilog uzoru kojim možemo dostići kvalitetu odgoja i obrazovanja za svako dijete.

Ključne riječi:

individualizacija, individualni programi, obrazovanje, prilagodbe