021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

1. Privrženost intelektualna poniznost kao prediktori stavova prema cijepljenju i cjepivima u kontekstu pandemije COVID-19 bolesti (str. 27)

Attachment and intellectual humility as predictors of attitudes towards vaccination and vaccines in the context of the COVID-19 pandemic (pp. 5-26)

Ina Reić Ercegovac, Katija Kalebić Jakupčević – Izvorni znanstveni članak


2. Kognitivno-motivacijske strategije regulacije učenja na primjeru fantastičnog romana Pinokio (str. 57)

Cognitive-motivation strategies of learning regulation on the example of the fantasy novel Pinocchio (pp. 29-56)

Tatjana Novović – Izvorni znanstveni članak


3. Reprezentacije kulture, rase i roda u udžbenicima engleskoga jezika (str. 82)  

Representations of culture, race and gender in English language textbooks (pp. 59-81)

Adriana Petra Blažević, Mara Ruža Blažević – Izvorni znanstveni članak


4. Naslijedstvo prvih računica u Hrvatskoj za današnju nastavu matematike (str. 101)

Legacy of first arithmetic textbooks in Croatia on today’s mathematics teaching (pp. 83-100)

Maja Cindrić, Josip Cindrić – Izvorni znanstveni članak


5. Stupanj razumijevanja Newtonove mehanike kod budućih studenata (str. 103-121)

The degree of Newton’s thinking in future students (pp. 123-142)

Mirko Marušić, Irena Mišurac – Izvorni znanstveni članak


6. Mladi i zaštita okoliša: Istraživanje stavova mladih grada Splita o ekološkoj osviještenosti te navikama i aktivnostima vezanim uz zaštitu okoliša (str. 143-161)

Youth and environmental protection: Research on the attitudes of the youth of Split on environmental awareness and habits and activities related to environmental protection (pp. 163-181)

Larisa Hržić, Lucija Dujić, Petra Gerovac – Izvorni znanstveni članak


7. Što nije u redu s konstruktivističkom nastavom? Elaboracija, rekapitulacija i sinteza teorijskih i povijesnih kontroverzi (str. 209)

What is wrong with constructivist teaching? Elaboration, recapitulation and synthesis of theoretical and historical controversies (pp. 183-208)

Tomislav Topolovčan – Prethodno priopćenje


8. Odgoj i njegova suvremena dezintegracija (str. 211-223)

Upbringing and its modern disintegration (pp. 25-237)

Željka Pintar – Pregledni rad