021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

DOPRINOS TEMPERAMENTA I RODITELJSKOG PONAŠANJA RAZVOJNIM ISHODIMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Autor: Tina Božiković, Ina Reić Ercegovac, Katija Kalebić Jakupčević

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.2.11  

Članak: 2020. Vol. 69. Broj 2. Božiković, Reić-Ercegovac, Kalebić-Jakupčević


Sažetak:

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati pridonose li dimenzije roditeljskog ponašajnog stila objašnjenju razvojnih obilježja djece predškolske dobi i povrh dječjih temperamentalnih značajki. U istraživanju su sudjelovala 194 roditelja jednog djeteta predškolske dobi, od čega 95.36 % majki. Primijenjeni su Upitnik temperamenta EASI, Multidimenzijski upitnik roditeljstva i Upitnik za procjenu razvoja djeteta predškolske dobi. Rezultati su uputili na značajnu povezanost između dimenzija temperamenta prema modelu EASI (emocionalnost, aktivnost, socijabilnost i impulzivnost), funkcionalnih razvojnih obilježja djeteta i nekih dimenzija roditeljstva. Nisu utvrđene znatne razlike u procjenama temperamentalnih obilježja i razvojnih ishoda između dječaka i djevojčica. Rezultati regresijskih analiza pokazali su da je procjenama temperamentalnih dimenzija moguće objasniti visokih 56 % – 74 % varijance razvojnih ishoda djece predškolske dobi, ali i da dimenzije roditeljskog ponašanja dodatno ne pridonose objašnjenju varijance razvojnih obilježja djece uz kontrolu temperamenta. Uz ograničenja provedenog istraživanja, rezultati su interpretirani u kontekstu postojećih spoznaja o utjecajima na razvojne ishode djece predškolske dobi s posebnim naglaskom na važnost prepoznavanja i razumijevanja temperamenta kao važne odrednice razvoja u dječjoj dobi.

Ključne riječi:

dijete predškolske dobi, razvojna obilježja, roditeljsko ponašanje, temperament