021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

ŠAH KAO IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

Autor: Saša Martinović, Ivan Markić

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.1.6  

Članak: 2020. Vol.69. Broj 1. Martinovi, Markić


Sažetak:

Izvannastavne aktivnosti kao različiti organizacijski oblici okupljanja učenika u slobodno izvannastavno vrijeme u školi imaju pretežito kulturnoumjetničko, športsko, tehničko, rekreacijsko ili znanstveno obilježje (Cindrić, 1992). Kroz njih učenici zadovoljavaju svoje potrebe i razvijaju kulturu korištenja slobodnog vremena. Zahvaljujući svom pedagoškom potencijalu, šah se sve više implementira u kurikulume škola i poučava na svim razinama obrazovanja. Ovaj trend počinje pratiti i Hrvatska, u kojoj se šah u mnogo škola provodi kao izvannastavna i/ili izvanškolska aktivnost. U ovome radu prikazat će se i analizirati prednosti koje bavljenje šahom ima za učenike osnovnih škola te će se empirijskim istraživanjam utvrditi pojavnost izvannastavne aktivnosti šaha u školama Grada Zagreba. Temeljem rezultata kvalitativnog istraživanja prikazat će se stavovi voditelja šaha kao izvannastavne aktivnosti o prednostima njegove implementacije, načinima utvrđivanja interesa te o načinima rada voditelja i polaznika/učenika.

Ključne riječi:

nastavne metode, osnovna škola, učenik, usavršavanje učitelja