021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

NADA U BUDUĆNOST? STAVOVI BUDUĆIH UČITELJA PREMA TEMELJNIM VRIJEDNOSTIMA NACIONALNOG OKVIRNOG KURIKULUMA I PREMA ODGOJU I OBRAZOVANJU

Autori: Tomislav Cerinski

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.1.4  

Članak: 2020.Vol.69.Broj 1. Cerinski


Sažetak:

Krajem zimskog semestra akademske godine 2018./2019. ispitani su stavovi studenata diplomskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (PMF), nastavnički smjerovi fizike (PMF-F) i Učiteljskog fakulteta (UF), odsjek Čakovec (N=151) prema temeljnim vrijednostima Nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK) te prema odgoju i obrazovanju. Korišteni su „Upitnik o stavovima prema vrijednostima kao temeljnim sastavnicama Nacionalnog okvirnog kurikuluma“ i „Upitnik o stavovima studenata prema odgoju i obrazovanju“. Cilj istraživanja bio je ispitati postoje li razlike između studenata UF-a i PMF-F-a u stavovima o vrijednostima NOK-u te u stavovima o odgoju i obrazovanju. Utvrđena je značajna razlika u stavovima prema identitetu, solidarnosti, odgovornosti i partnerstvu učenika i učitelja (studenti UF-a procjenjuju više vrijednosti, ali isto tako i općenito sve studentice), dok razlika u stavovima prema znanju i prema nastavnom procesu i atmosferi nije utvrđena. Više od 90 % studenata UF-a istaknulo je da planira graditi karijeru u obrazovnom sustavu, dok je isto istaknulo manje od 50 % studenata PMFF-a. Dobiveni rezultati potiču daljnja istraživanja stavova studenata i razloga smanjenog interesa studenata nastavničkog smjera fizike za rad u odgojno-
-obrazovnom sustavu.

Ključne riječi:

nastavnici, studenti, škola, učitelji