021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

RITAMSKE I TONSKE GLAZBENE SPOSOBNOSTI UČENIKA FUNKCIONALNOGA GLAZBENOG VRTIĆA

Autor: Mirna Snoj

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.71.2.5

2022. Vol. 71, Br. 2. – M.-Snoj


Sažetak:

Glazbene sposobnosti označavaju brojne sposobnosti koje se razvijaju pod utjecajem urođenih dispozicija, okoline, sazrijevanja, neformalnih glazbenih iskustava i formalnog učenja glazbe. U radu je istraženo razlikuju li se glazbene sposobnosti djece predškolske i rane školske dobi u inicijalnoj i finalnoj fazi ispitivanja te razlikuju li se ritamska i tonska komponenta glazbenih sposobnosti s obzirom na spol. Istraživanje je provedeno na uzorku od sedamdeset ispitanika, polaznika druge godine Funkcionalnoga glazbenog vrtića Glazbenoga učilišta „Elly Bašićˮ u Zagrebu. U istraživanju je primijenjen upitnik općih podataka i Gordonov test Primary Measures of Music Audiation (PMMA) kao nezamjenljiv mjerni instrument za rano, pouzdano i objektivno identificiranje ključnih glazbenih varijabli. Dobiveni rezultati upućuju na to da su tonske i ritamske sposobnosti sudionika značajno više u finalnoj nego u inicijalnoj fazi ispitivanja. Nadalje, spol se nije pokazao značajnim prediktorom glazbenih sposobnosti sudionika.
Autorica upozorava na potrebu promjene koncepcije programa glazbenih škola u smjeru uvođenja predškolskih glazbenih nastavnih sadržaja kao sastavnog dijela formalnoga glazbenog obrazovanja.

Ključne riječi:

funkcionalni glazbeni vrtić, ritamske glazbene sposobnosti, tonske glazbene sposobnosti